Çukurova Balkon

Tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi nasıl yapılır?

Tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi nasıl yapılır? Tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi nasıl yapılır?

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la tarımsal arazilerin nitelikleri İl Tarım Müdürlüğü tarafından tespit edilecek. Peki tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi nasıl yapılır?


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Tarım arazilerinde teknik nitelikli işlem talebi nasıl yapılır?


Yeni Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'na göre tarımsal nitelik taşıyan alanların asgari tarımsal arazi büyüklüğü, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, arazi sınıfları arasındaki dönüştürme katsayıları, tarımsal alanlar arasındaki ekonomik bütünlük için il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden izin alınacak.


Tarımsal arazinin niteliği konusunda tereddüt oluşması halinde (Örneğin taşınmazın niteliği ham toprak, depolu bahçe, bahçeli ev, içinde ev olan tarla vb. gibi) konunun il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmesi gerekiyor.D- TARIM ARAZİLERİNDE TEKNİK NİTELİKLİ İŞLEM TALEBİ


1) İfraz, tevhit, cins değişikliği vb. işleme konu taşınmazların imar planında tarımsal amaç dışı kullanıma ayrıldığının tespiti halinde taleplerin yürürlükteki mevzuatına uygun biçimde karşılanması gerekmektedir.


2) Söz konusu taşınmazların planda tarımsal alan olarak ayrılması ya da plansız alanda kalması durumunda taşınmazın ifrazı, bölünmesi, ayrılması sonucunu doğuran işlemlerde il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinin işleme ilişkin uygunluk görüşünün kadastro müdürlükleri tarafından işlem öncesi aranılması, bunun dışında kalan yüzölçümü değişikliği, birleştirme vb. işlemlerde talebin doğrudan karşılanması gerekmektedir.


Tarım arazilerinin satışları yeni yasayla nasıl olacak? İşte yayınlanan son genelge!


Gülcihan YELKENCİ / Emlakkulisi.com