Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin 5 soru mecliste!

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin 5 soru mecliste! Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına ilişkin 5 soru mecliste!

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesine ve Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünün merası meclis gündemine taşındı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan konuya ilişkin soru önergesi hazırladı..

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesine ve Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünün merasına ilişkin soru önergesi hazırladı. Ceylan sorularının Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlandırılmasını talep etti.

Ceylan önergesinde "Sayıştay'ın Mera Kanunu kapsamındaki çayır, mera, yaylak ve mera dışı amaçlarla kullanımı suretiyle işgale uğramasıyla ilgili tespitleri ve eleştirisi bakanlığınızın denetim raporlarına yansıdı. Çayır ve mera arazilerinde son yıllarda büyük bir azalma olduğu yönünde bilgiler ortadadır. Tarım dışı sektörlerden gelen arazi talebinin giderek artması nedeniyle tarım, orman, çayır ve mera alanlarındaki koruma kullanma dengesinin öneminin gittikçe arttığı gerçeği önümüzde durmaktadır. 2002 yılından bu yana uygulanan tarım politikaları sonucunda birçok tarım ürününde ihracatçı olmamız gerekirken ithalatçı bir konuma savrulduğumuz ve 2009'da et, 2010'da ise canlı hayvan ithalatına başladığımız verilerle sabittir. Tarım sektörünün toplam istihdam içindeki payı giderek azalmaktadır. Üreten, yerli ve milli bir ekonomiden bahsedebilmek için önce tarım ve hayvancılık sektöründen başlamak gerekmektedir. Son yıllarda samanı dahi ithal eden bir ülke konumuna gelinmiştir." dedi.

"Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme Köyünde tarım ve hayvancılık ile geçimini sağlamakta olan hemşerilerim köylerinin merası olarak kullandıkları ve hayvanlarını otlattıkları toplam 547 dönümlük kısmının ellerinden alınacağı endişesini yaşıyorlar." şeklinde açıklamalarda da bulunan Ceylan 5 soru sordu.

Ceylan'ın soruları

1. Son yıllarda tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır?

2. 2002 -2018 yılları arasında 107 bin hektarlık mera alanının tarım dışı kullanıma açıldığı bilgisi doğrumudur? Ülkemiz genelinde hayvan otlatmak için ayrılan meralarda binalar, maden ocakları, turistik tesisler ve yapıların inşa edilmesi suretiyle toplam kaç hektarlık alan mera ve çayır vasfını yitirmiştir? Saman ithalatına ihtiyaç duyulmasının nedenleri nelerdir? Bunun önüne geçmek için aldığınız tedbirler var mıdır? Şayet varsa nelerdir?

3. 2009 yılından yanıt vereceğiniz tarihe kadar kaç ton et ithalatı gerçekleştirilmiş ve bu ithalat için kaç dolar ödeme yapılmıştır? 2010 yılından günümüze kaç adet büyük baş ve küçükbaş canlı hayvan ithalatı gerçekleşmiş ve bu ithalat için kaç dolar ödeme yapılmıştır?

4. Söz konusu Balıklıçeşme köyünün merası hali hazırda herhangi bir şirkete tahsis edilmiş midir?

5. Biga Organize Sanayi bölgesinin genişlemesine karşı değiliz ancak, bahsi geçen mera alanı yerine Biga Organize Sanayi bölgesi için tahsis edilebilecek daha uygun parseller bulunamamış mıdır da köylünün merasına göz dikilmiştir?

 

pus