Tarım arazilerinin azalması meclis gündeminde!    

Tarım arazilerinin azalması meclis gündeminde!     Tarım arazilerinin azalması meclis gündeminde!    

Tarım arazilerindeki azalma ve bu azalmanın etkileri TBMM gündemine taşındı. CHP'li Göker, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı...  


CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, tarım arazilerindeki azalmaya ve bu azalmanın etkilerine ilişkin soru önergesi hazırladı. Göker, sorusunun Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Göker, ''Türk tarım tarihinin en zor dönemlerinden geçmektedir: Ülkemizde izlenen yanlış ve yetersiz tarım politikaları yüzünden işlenen tarım alanları hızlı bir biçimde daralmaktadır. 2002 yılındaki ekilebilen tarım alanımız 26,4 milyon hektarken son 16 yılda 3,2 milyon hektar tarım alanı kaybedilmiştir. Bugün 23,2 milyon hektar etkilenebilir tarım alanına sahip olmamıza rağmen bunun sadece 19 milyon hektarı etkilenebilmektedir. Bunun nedeni ise tarım üreticilerimizin ürettikleri ürün için yaptıkları masrafın gelirinden daha fazla olmasıdır. Bunun sonucunda da çiftçilerimiz belli alanlarda üretim yapmaktan vazgeçmektedirler'' diye konuştu. 

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in soruları:

1- Türkiye'de AKP döneminde işlenen tarım arazilerinin 3,2 milyon hektar azalmasını hangi faktörlere bağlıyorsunuz?
2- Ülkemizde nufüs artış hızının yıllık yüzde 1,5'lar civarında olduğu düşünüldüğünde, işlenen tarımsal alanlardaki azalmanın ülke ekonomisine olumsuz etkileri olduğunu düşünüyor musunuz?
3- İşlenen tarımsal arazilerdeki daralma sonucunda hangi temel ürünlerin üretiminzde ne kadarlık azalmalar gerçekleşmiştir?
4- Sadece 5 ürünün ve etin ithalatına desteklemenin 2 katından fazla para ödenmesi konusunda düşünceleriniz nedir?
5- Söz konusu bu ürünler nedeniyle artan dış ticaret açığının önlenmesi için Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır?