Taşınmazını şimdi satan şirket kârda!

Taşınmazını şimdi satan şirket kârda!

Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşınmaz satışı istisna uygulamasıyla ilgili tasarıda ikinci yürürlük tarihinin finansal kiralama ve finansman şirketlerini ilgilendirdiğini açıkladı. Yeni Şafak Gazetesi'nden Cahit Saraçoğlu bugünkü köşesinde taşınmaz satışı istisna uygulamasıyla ilgili tasarıdaki değişikliği kaleme aldı. İşte, Cahit Saraçoğlu'nun yazısı...

 

Kurumlar vergisi mükellefi şirketlerin aktiflerinde bulunan taşınmaz satışı ile ortaya çıkan kurumlar vergisi kazançlarının yüzde 75’lik kısmına istisna vardı. Ancak bu istisna TBMM’de kabul edilen tasarıyla yüzde 50’ye düşürüldü. Yeni istisna oranı Kanunun yayımlanma tarihinden itibaren geçerli olacağı için kanun yayımlanmadan satılacak taşınmazlara yüzde 75 istisna uygulanacak. Kanun Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yetkililer şirketlerin şu sırada planladığı taşınmaz satışında yüzde 25 karlı olacağını belirtirken, Cumhurbaşkanının düzenlemeyi hızla onaylayabileceği beklentisi olduğunu belirttiler.

 

İSTİSNA YÜZDE 50’YE DÜŞECEK
Şirketlerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi, finansman sıkıntılarının giderilmesi ve bağlı değerlerini ekonomik faaliyetlerinde daha etkin kullanmaları amacıyla taşınmaz satışındaki kazanca getirilen yüzde 75’lik istisna oranı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen Torba Yasa ile yüzde 50’ye indiriliyor. Bu değişiklik, şirketlerin taşımaz satışlarında istisna oranının düşmesine bağlı olarak daha fazla vergi ödemeleri anlamına geliyor. Bu arada TBMM’de kabul edilen düzenleme ile yine kurumlar vergisi oranları 2018-2020 arasındaki 3 yıl boyunca yüzde 22 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Bu nedenle de şirketler taşınmaz satışlarında daha fazla vergi ödeyecekler.

 

BEYANNAMESİ NİSANDA
Düzenlemenin Kanunun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini söyleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu taşınmaz satışlarına ilişkin beyannamelerin ise 2018 yılı nisan ayında verileceğini belirtti.