29 / 05 / 2022

Ata GYO'nun Çanakkale'deki taşınmazının yıkım işleminin yüzde 85'i tamamlandı! 

Ata GYO'nun Çanakkale'deki taşınmazının yıkım işleminin yüzde 85'i tamamlandı! 

Ata GYO'nun portföyünde yer alan, Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 175 Ada 3 Parseldeki taşınmazın yıkım işlemine başlanmış ve yıkım işleminin yüzde 85'i tamamlanmış durumda.Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Şirketimiz portföyünde yer alan Çanakakale'deki taşınmaza ilişkin güncel durum hakkında bilgi hakkında açıklama yaptı.

Ata GYO'nun portföyünde yer alan, 22 Mayıs 2018 tarihinde satın alınan Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 175 Ada 3 Parselde yer alan "Altı Katlı Betonarme İşyeri" nitelikli taşınmazımız, yıkılıp yeniden inşa edilme amacıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kapsamında kentsel dönüşüm sürecine sokulmuş ve Çanakkale Valiliği Tapu Müdürlüğü'nden gelen 10 Haziran 2019 tarihli, 9108 Yevmiye no'lu yazıyla riski yapı olarak ilan edildi.

Sözkonusu taşınmazın yıkım işlemine başlanmış ve yıkım işleminin yüzde 85'i tamamlanmış durumda. Yıkımın bitmesini müteakip yasal izinlerin alınması ile birlikte yeniden inşasına başlanacak.

Ata GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz portföyünde yer alan Çanakakale'deki taşınmaza ilişkin güncel durum hakkında bilgi.

22.05.2018 tarihinde satın alınan Çanakkale İli, Merkez İlçesi, 175 Ada 3 Parsel'de yer alan "Altı Katlı Betonarme İşyeri" nitelikli taşınmazımız, yıkılıp yeniden inşa edilme amacıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların  Dönüştürülmesi Hakkında Kanunu kapsamında kentsel dönüşüm sürecine sokulmuş ve Çanakkale Valiliği Tapu Müdürlüğü'nden gelen 10/06/2019 tarihli, 9108 Yevmiye no'lu yazıyla riski yapı olarak ilan edilmiştir.
  
Sözkonusu taşınmazın yıkım işlemine başlanmış ve yıkım işleminin % 85'i tamamlanmış durumdadır. Yıkımın bitmesini müteakip yasal izinlerin alınması ile birlikte yeniden inşasına başlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.