Taşkın riskleri asgari düzeye indirilecek!

Taşkın riskleri asgari düzeye indirilecek!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin taşkın kontrolü ve yönetiminde AB standartlarına ulaşmaya başladığını belirterek, "Bundan sonra taşkınların yönetiminde kriz yönetimi yerine risk yönetimine geçiyoruz. Böylece taşkın zararlarını asgari düzeye düşürmeyi hedefliyoruz." dedi.


Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye'nin taşkın kontrolü ve yönetiminde Avrupa Birliği (AB) standartlarına ulaşmaya başladığını belirterek, "Bundan sonra taşkınların yönetiminde kriz yönetimi yerine risk yönetimine geçiyoruz. Böylece taşkın zararlarını aldığımız tedbirlerle asgari düzeye düşürmeyi hedefliyoruz." dedi. 


Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de havza bazında uygulanacak ve risk yönetimini sağlayacak Taşkın Yönetim Planı'nın, Yeşilırmak ve Antalya havzaları için hazırlandığını diğer havzalara ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydetti.


Taşkın Yönetim Planı ile taşkın riski ön değerlendirmesi, tehlike ve risk haritalarının çıkarılacağını, bunlar kullanılarak taşkın öncesi, sonrası ve taşkın anında yapılması gerekenler ile taşkından korunma konusundaki yatırımların yönlendirilebileceğini anlatan Eroğlu, aynı zamanda  tehlike ve risk haritalarının ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon sağlanmasına yardımcı olacağını ifade etti.


Eroğlu, 2019 yılı sonuna kadar 17 havzanın, 2021 sonuna kadar ise Türkiye'deki 25 havzanın taşkın yönetim planlarını hazırlamayı hedeflediklerini dile getirdi.


Bu kapsamda 2015'te Sakarya, Susurluk ve Ceyhan havzalarında başlayan Taşkın Yönetim Planı çalışmalarının 2018'de tamamlanmasının planlandığını bildiren Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Kızılırmak Havzası'nın sözleşmesi de imzalanma aşamasında, yıl içerisinde projelere başlanacak. Kuzey Ege, Gediz ve Küçük Menderesh havzalarında ise taşkın yönetim planlarının hazırlanması için ihale süreci başlatıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Büyük Menderes ve Akarçay Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'nin sözleşmesi 10 Ekim'de, Batı Akdeniz ve Burdur Havzaları Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'nin sözleşmesi 11 Ekim'de ve Aras Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi'nin sözleşmesi ise 12 Ekim'de imzalandı. Söz konusu projelerin 2019 yılında tamamlanmasını öngörüyoruz."


- "Taşkın tehlike haritaları ile taşkın risk haritaları da hazırlanıyor"


Plan kapsamında taşkın halinde su altında kalacak coğrafi alanı, su seviyesini veya derinliğini gösteren "Tehlike Haritaları" kullanılarak "Risk Haritaları"nın oluşturulacağını vurgulayan Eroğlu, bu haritalarda olumsuz etkilerin, taşkından etkilenmesi muhtemel nüfusun, ekonomik aktivitelerin cinsinin, kirliliğe sebep olabilecek tesislerin ve korunan alanların yer alacağını anlattı. 


Planla taşkınların etkisini azaltmaya yönelik taşkın öncesi, esnası ve sonrasında kesiti yetersiz köprülerin rehabilite edilmesi, seddelerin yükseltilmesi gibi yapısal tedbirler ile taşkın tahmin ve erken uyarı sistemi, bilgilendirme faaliyetleri, tahliye haritaları gibi yapısal olmayan tedbirlerin alınacağını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti: 


"Bu tedbirlerle, vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının farkındalığı artırılarak can ve mal kayıpları azaltılacak. Risklerin önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler belirlenerek havzada yapılacak yatırımların planlanması ve ülke kaynaklarının en iyi şekilde yönlendirilmesi sağlanacak. Taşkınla doğrudan ve dolaylı yoldan ilgili olabilecek kurumların taşkın yaşanmadan önce yapması gereken çalışmalar belirlenerek, bu kurumlar arasında koordinasyon sağlanacak. Bundan sonra taşkınların yönetiminde kriz yönetimi yerine risk yönetimine geçiyoruz. Böylece taşkın zararlarını aldığımız tedbirlerle asgari düzeye düşürmeyi hedefliyoruz."


AA