TAV'dan Sabiha Gökçen payları ile ilgili açıklama!

TAV'dan Sabiha Gökçen payları ile ilgili açıklama!

TAV Havalimanları tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre TAV Malaysia Airports'un Sabiha Gökçen' de yer alan payları ile ilgili açıklama yaptı...TAV Havalimanları tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketimiz; GMR Infrastructure Limited, GMR Infrastructure Overseas Limited ve GMR Infrastructure (Global) Limited şirketlerinin ("Satıcılar") Istanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş ("ISG") ve LGM Havalimanı İşletmeleri Ticaret ve Turizm A.Ş. ("LGM") şirketlerinde sahip oldukları hisselerin satışı projesine ilgisini ilgili taraflara belirtmiştir.


Satıcılar'ın mevcut yükümlülükleri uyarınca ISG ve LGM hisseleri, şirketlerin diğer ortaklarına tanınan ön alım hakları dahil olmak üzere çeşitli hisse devri kısıtlamalarına tabidir. Bu nedenle, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2013/27-A no.lu ve 25 Ekim 2013 tarihli kararıyla, sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi, Şirketimizin yasal hak ve menfaatlerinin korunması ve kesinleşmeyen proje hakkında yatırımcıların yanıltılması risklerinin önlenmesi ve bu süreç çerçevesinde üstlendiğimiz gizlilik yükümlülüklerinin ihlaline sebep olmaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Sayılı Tebliği'nin 15. Maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine oy birliği ile karar vermiştir. 


Ancak, ISG ve LGM mevcut ortaklarından Malaysia Airports Holdings Berhad ("MAHB"), dolaylı iştiraki Malaysia Airports MSC Sdn Bhd vasıtasıyla söz konusu ön alım hakkını kullanmaya karar verdiğini ilgili borsaya 23 Aralık 2013 tarihiyle yaptığı açıklama ile beyan etmiştir. MAHB tarafından Satıcılar'a ön alım bildiriminin usulüne uygun yapıldığı ve söz konusu ön alım haklarının geçerli olarak kullanıldığı tespit edildiği takdirde, Şirketimiz söz konusu işleme taraf olmayacaktır. İşleme dair özel durum açıklamasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz yapılan işbu açıklamayı yatırımcılarımızın dikkatine sunarız.