TAV'ın 434 milyon 325 bin dolarlık hissesi Aéroports de Paris Management'a satılıyor!

TAV'ın 434 milyon 325 bin dolarlık hissesi Aéroports de Paris Management'a satılıyor!

TAV Havalimanları Holding'in ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi ve Akfen Holding'in TAV Havalimanları Holding ve TAV Yatırım Holding'teki hissesi 434 milyon 325 bin dolarlık hisse Aéroports de Paris Management'a satılıyor


TAV Havalimanları Holding'in ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi ve Akfen Holding'in TAV Havalimanları Holding ve TAV Yatırım Holding'teki hissesi 434 milyon 325 bin dolarlık hisse Aéroports de Paris Management'a satılıyor. Yapılan açıklamalar şöyle:

Finansal Duran Varlık Satışı 
Ortaklığın Adresi : Koza Sokak No 22 GOP  Ankara  06700
Telefon ve Faks No. : TEL-03124081000 FAKS-03124410782
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Aylin ÇORMAN-TEL-02123198700-FAKS-02123198710
Yapılan Açıklama Güncelleme mi : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 28.09.2011
Özet Bilgi : Finansal Duran Varlık Satışı

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.03.2012
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : TAV Havalimanları Holding A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : Havalimanı işletmeciliği
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 363.281.250 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 1 Temmuz 2012 (Kapanış Tarihi-Tarafların mutabakatı ile uzatılabilir)
Satış Koşulları : Satış Sözleşmesinde öngörülen izinlerin alınması 
Satılan Payların Nominal Tutarı : 65.390.625 TL
Beher Pay Fiyatı : 6,3311828 ABD Doları
Toplam Tutar : 414.000.000 ABD Doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : % 18
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : %8,1191765
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : %8,1191765
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : %17,6182
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Ortaklığın faaliyetlerine etkisi önemli olmakla birlikte Satışa Konu Şirket' e ortaklık devam etmektedir. Akfen Holding havalimanı faaliyetlerinden çıkmamıştır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : Hisse devri sonrasında, SPK düzenlemeleri doğrultusunda UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda "iştirak hissesi satış karı" oluşması beklenmekte olup, "kapanış" tarihi de dikkate alınarak tutar belirlenecek, Satış İşleminin tamamlanmasını müteakkip hazırlanacak ilk konsolide finansal tablo ve dipnotlarımızda kamuya açıklanacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Henüz bu konuda bir karar alınmamıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Henüz bu konuda bir karar alınmamıştır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : Aéroports de Paris Management
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : İlişkili kuruluş değildir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Değerleme raporu düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Değerleme Raporu düzenleme zorunluluğu yoktur, satışa konu finansal varlık halka açıktır.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Değerleme raporu düzenlenmemiştir
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Değerleme raporu düzenlenmemiştir

EK AÇIKLAMALAR:
TAV Havalimanları Holding'in ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ve Akfen Holding A.Ş.'nin TAV Havalimanları Holding ve TAV Yatırım Holding hisseleri ile ilgili olarak, her türlü stratejik alternatifin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, yatırım bankası Credit Suisse Securities (Europe) Limited'e yetki verdiği 28 Eylül 2011 tarihinde kamuya duyurulmuştu.

Şirketimizin müşterek yönetimdeki ortaklığı TAV Havalimanları Holding A.Ş.' de bulunan % 18' e denk düşen hissemizin 414.000.000 Amerikan Doları bedel üzerinden satışına dair Şirketimiz, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş.(Tepe), Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (Sera) ile Aéroports de Paris Management arasında (Taraf/Taraflar) "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" (Sözleşme) imzalanmıştır. Ödeme; Sözleşme'nin Kapanış tarihinde peşin olarak yapılacaktır.

Hisselerin kısmen satışı ile Şirketimizin ve İMKB' de hisseleri işlem görmeyen diğer ortaklar Tepe ve Sera' nın TAV Havalimanları Holding A.Ş.' de ortaklığının devam etmesi sebebiyle taraflar arasında bir ortaklık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş ve bu sözleşmenin ana hatları ile esasları taraflarca mutabakata bağlanarak imza altında alınmıştır (Mutabakat Metni). Sözkonusu mutabakat çerçevesinde; TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve İcra Kurulu Başkanı Sani Şener görevlerine devam edecek olup, TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu 11 kişiden oluşacaktır. Aéroports de Paris Management Yönetim Kurulu için üç üye; Tepe ve Akfen birlikte toplam üç üyeyi aday gösterecektir. İcra Kurulu Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaparken Yönetim Kurulu'nda dört tane de bağımsız üye yer alacaktır.

Sözleşme kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz tarafından üstlenilen bir sorumluluk mevcut değildir.

Hisse devri Sözleşme' de yer alan  izinlerin tamamlanmasını ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakkip gerçekleşecektir.

Finansal Duran Varlık Satışı

Ortaklığın Adresi : Koza Sokak No 22 GOP ANKARA 06700
Telefon ve Faks No. : TEL-03124081000 FAKS-03124410782
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Aylin ÇORMAN-TEL-02123198700-FAKS-02123198710
Yapılan Açıklama Güncelleme mi : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 28.09.2011
Özet Bilgi : Finansal Duran Varlık Satışı

  
     
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 11.03.2012
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı : TAV Yatırım Holding A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu : İnşaat yatırımları
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi : 100.500.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih : 1 Temmuz 2012 (Kapanış Tarihi-Tarafların mutabakatı ile uzatılabilir)
Satış Koşulları : Satış Sözleşmesinde öngörülen izinlerin alınması 
Satılan Payların Nominal Tutarı : 20.325.000 TL
Beher Pay Fiyatı : 497,512438 ABD Doları
Toplam Tutar : 20.325.000 ABD Doları
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) : % 20,325
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) : % 21,675
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) : % 21,675
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) : % 4,1331
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi : Ortaklığın faaliyetlerine etkisi önemli olmakla birlikte Satışa Konu Şirket' e ortaklık devam etmektedir. Akfen Holding inşaat faaliyetlerinden çıkmamıştır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı : Hisse devri sonrasında, SPK düzenlemeleri doğrultusunda UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda "iştirak hissesi satış karı" oluşması beklenmekte olup, "kapanış" tarihi de dikkate alınarak tutar belirlenecek, Satış İşleminin tamamlanmasını müteakkip hazırlanacak ilk konsolide finansal tablo ve dipnotlarımızda kamuya açıklanacaktır
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği : Henüz bu konuda bir karar alınmamıştır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi : Henüz bu konuda bir karar alınmamıştır.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı : Aéroports de Paris Management
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi : İlişkili kuruluş değildir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi : Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği : Değerleme raporu düzenlenmemiştir
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni : Değerleme Raporu düzenleme zorunluluğu yoktur, teklif alınmak suretiyle fiyat oluşturulmuştur.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar : Değerleme raporu düzenlenmemiştir
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi : Değerleme raporu düzenlenmemiştir

   EK AÇIKLAMALAR:


TAV Havalimanları Holding'in ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ve Akfen Holding A.Ş.'nin TAV Havalimanları Holding ve TAV Yatırım Holding hisseleri ile ilgili olarak, her türlü stratejik alternatifin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, yatırım bankası Credit Suisse Securities (Europe) Limited'e yetki verdiği 28 Eylül 2011 tarihinde kamuya duyurulmuştu.

Şirketimizin müşterek yönetimdeki ortaklığı TAV Yatırım Holding A.Ş.' de bulunan % 20,325' e denk düşen hissemizin  20.325.000 ABD Doları bedel üzerinden satışına dair Şirketimiz, Şirketimiz bağlı ortaklığı Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. (Akfen İnşaat), Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. ve Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Urunleri Sanayi Ticaret A.Ş.(Tepe), Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (Sera) ile Aéroports de Paris Management arasında (Taraf/Taraflar) "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" (Sözleşme) imzalanmıştır. Şirketimiz ve Akfen İnşaat' ın toplam hisse satışı TAV Yatırım Holding A.Ş.' de bulunan payların toplamının % 20,825' i ve toplam satış bedeli 20.825.000 Amerikan Doları'dır.

Ödeme; Sözleşme'nin Kapanış tarihinde peşin olarak yapılacaktır.

Hisselerin kısmen satışı dolayısıyla TAV Yatırım Holding A.Ş. ortakları arasında ortaklık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş ve bu sözleşmenin ana hatları ile esasları taraflarca mutabakata bağlanarak imza altında alınmıştır (Mutabakat Metni). Sözkonusu mutabakat çerçevesinde; İcra Kurulu Başkanı Sani Şener görevlerine devam edecek olup TAV Yatırım Holding Yönetim Kurulu beş kişiden oluşacaktır. Aéroports de Paris Management Yönetim Kurulu için iki üye; Tepe ve Akfen birlikte toplam iki üyeyi aday gösterecektir. İcra Kurulu Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaktır.

Sözleşme çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz tarafından üstlenilen bir sorumluluk mevcut değildir.

Hisse devri Sözleşme' de yer alan  izinlerin tamamlanmasını müteakkip gerçekleşecektir.
 

Açıklama

Ortaklığın Adresi : Koza Sokak No 22 GOP ANKARA 06700
Telefon ve Faks No. : Tel: 0312 408 10 00 Faks: 0312 441 07 82
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Aylin ÇORMAN Tel: 0212 319 87 00 Faks: 0212 319 87 10
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı : Hayır
Özet Bilgi : İştirak Hissesi Satışı

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

TAV Havalimanları Holding'in ortaklarından Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. ve Akfen Holding A.Ş.'nin TAV Havalimanları Holding ve TAV Yatırım Holding hisseleri ile ilgili olarak, her türlü stratejik alternatifin tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla, yatırım bankası Credit Suisse Securities (Europe) Limited'e yetki verdiği 28 Eylül 2011 tarihinde kamuya duyurulmuştu.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş., TAV Yatırım Holding A.Ş.' de bulunan % 0,50 pay karşılığı 1.005 adet hissesinin, Şirketimizin TAV Yatırım Holding A.Ş.' deki 20,325' e denk düşen hissemiz ile birlikte, 500.000 Amerikan Doları bedel üzerinden satışına dair; Şirketimiz, Tepe İnşaat Sanayi A.Ş., Tepe Savunma ve Güvenlik Sistemleri Sanayi A.Ş. ve Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Urunleri Sanayi Ticaret A.Ş.(Tepe), Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. (Sera) ile Aéroports de Paris Management arasında (Taraf/Taraflar) "Hisse Alım Satım Sözleşmesi" (Sözleşme) imzalanmıştır. Şirketimiz ve Akfen İnşaat' ın toplam hisse satışı TAV Yatırım Holding A.Ş.' de bulunan payların toplamının % 20,825' i ve toplam satış bedeli 20.825.000 Amerikan Doları'dır.

Ödeme; Sözleşme'nin Kapanış tarihinde peşin olarak yapılacaktır.

Hisselerin kısmen satışı dolayısıyla TAV Yatırım Holding A.Ş. ortakları arasında ortaklık sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiş ve bu sözleşmenin ana hatları ile esasları taraflarca mutabakata bağlanarak imza altında alınmıştır (Mutabakat Metni). Sözkonusu mutabakat çerçevesinde; İcra Kurulu Başkanı Sani Şener görevlerine devam edecek olup TAV Yatırım Holding Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşacaktır. Aéroports de Paris Management Yönetim Kurulu için iki üye; Tepe ve Akfen birlikte toplam iki üyeyi aday gösterecektir. İcra Kurulu Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaktır.

Sözleşme kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz tarafından üstlenilen bir sorumluluk mevcut değildir.

Hisse devri Sözleşme' de yer alan  izinlerin tamamlanmasını müteakkip gerçekleşecektir.