TF Varlık Kiralama 500 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

TF Varlık Kiralama 500 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

TF Varlık Kiralama tarafından yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500 milyon TL tutarındaki 210 gün vadeli kira sertifikaları ihracı için SPK'ya başvuruldu...
TF Varlık Kiralama A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası ihracına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. 

TF Varlık Kiralama'nın Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500 milyon TL tutarındaki 210 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için SPK'ya başvuruldu. 

TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin KAP açıklaması:
İlgi: 17.06.2020 ve 06.07.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız

Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içi piyasada, 7.500.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde kira sertifikası ihraç edilebilmesine ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulduğu ilgide belirtilen özel durum açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.

Bu tavan başvurusu ile eş anlı olarak, başvuruya konu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 500.000.000.- Türk Lirası tutarındaki 210 gün vadeli, yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. Kamunun bilgisine arz olunur.