TF Varlık Kiralama 7 milyon 500 bin TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

TF Varlık Kiralama 7 milyon 500 bin TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu! TF Varlık Kiralama 7 milyon 500 bin TL'lik kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvurdu!

TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı 7 milyon 500 bin TL ihraç tavanlı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin SPK'ya başvuru yapıldı...TF Varlık Kiralama A.Ş., kira sertifikası ihraç tavanı SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı.

TF Valık Kiralama A.Ş. tarafından Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı 7 milyon 500 bin TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurusunun onaylanması için SPK'ya başvuru yapıldı.

TF Varlık Kiralama A.Ş.'nin KAP açıklaması: 
Şirketimizce, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde, 7.500.000.000.-TL ihraç tavanı ile sınırlı olarak, tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle halka arz veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle yapılacak kira sertifikası ihraçlarına ilişkin tavan başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Ekte yer alan dokümanlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamış olup Sermaye Piyasası Kurulunun onayına arz olunmuştur. (Dokumanlar boyutları sebebiyle 4 adet açıklama ile kamuya açıklanmaktadır.)

İzahneme için tıklayın

Sermaye piyasası araç notu için tıklayın

İhraççı bilgi belgesi için tıklayın

İhraççı bilgi belgesi 2 için tıklayın