03 / 07 / 2022

TMB, İnşaat Sektörü Analizi'ni yayınladı!

TMB, İnşaat Sektörü Analizi'ni yayınladı!

TMB bu yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi"nde, etkin bir ekonomik ve sosyal reform programının uygulamaya konulmasının, sektörde kritik önem taşıdığı belirtildi.Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) bu yılın 3'üncü çeyreğine ilişkin "İnşaat Sektörü Analizi"nde, etkin bir ekonomik ve sosyal reform programının uygulamaya konulmasının, sektörde hem altyapı yatırımlarının sürekliliği hem de uluslararası finansman boyutu açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. TMB'nin "Sürdürülebilir Ekonomi İçin Reform İhtiyacı" başlıklı analizinde, bu yılın üçüncü çeyreğindeki göstergeler ile gelecek döneme ilişkin veriler değerlendirildi. Dünya ekonomisinde risklerin ve belirsizliklerin sürekli arttığı, küresel sermayenin "eve dönüş" trendinde olduğu ifade edilen analizde, Türkiye'nin kırılgan ülkeler grubundan çıkabilmesi için piyasa dostu bir yapısal reform programının hızla ve etkin olarak uygulanması gerektiği kaydedildi. Seçimler sonrası güçlü bir tek parti hükümeti kurulması ile yeni, kapsamlı ve bütünleştirici iç politikaların bir an önce gündeme alınmasının gerekli olduğuna işaret edilen analizde, şu değerlendirmelere yer verildi: "Koşulların bunca kırılgan olduğu bir süreçte, kararlı, bağımsız ve itibarlı bir para politikası, sakinleştirici ve güven verici işlevini koruyan bir ekonomi yönetimi piyasalarca beklenmektedir. Bu bağlamda, finans çevreleri 2016 ekonomik göstergelerinin 2015 yılından daha olumlu olacağı beklentilerini dile getirmektedir." Bu yılın 9 ayında yurt dışında 15,3 milyar dolarlık 92 yeni proje üstlenildiği belirtilen analizde, bu dönemde üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 ülkenin sırasıyla Kuveyt (yüzde 28,4), Türkmenistan (yüzde 20). Rusya (yüzde 15), Cezayir (yüzde 13.7) ve Suudi Arabistan (yüzde 6,6) olduğu kaydedildi. Ankara Başkent