TMSF, HES Hacılar Elektrik'in Balıkesir ve Muğla'daki gayrimenkullerini satışa çıkardı!

TMSF, HES Hacılar Elektrik'in Balıkesir ve Muğla'daki gayrimenkullerini satışa çıkardı!Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, HES Hacılar Elektrik A.Ş.'nin Balıkesir ve Muğla'da yer alan gayrimenkullerini satışa çıkardı.


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, HES Hacılar Elektrik A.Ş.'nin Balıkesir ve Muğla'da yer alan  gayrimenkullerini satışa çıkardı. Gayrimenkullerin en düşük satış bedeli 242 bin 400 TL olarak belirlendi.

TMSF, HES Hacılar Elektrik

1. İhale, Teklif Alma ve Açık Artırma Yöntemi ile yapılacaktır. Tekliflerin ihale gününden bir önceki iş günü olan 29.04.2021 tarihi mesai saati (17:00) bitimine kadar Büyükdere Caddesi No:143 Kat:8 Esentepe/İSTANBUL adresindeki Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı’nın 0212 275 30 26 faks numarasına gönderilerek veya elden teslim edilerek ya da aynı tarih/saate kadar aynı adreste olacak şekilde posta ile ulaştırılması gerekmektedir. Birden fazla teklif verildiği takdirde istekliler arasında 30.04.2021 günü saat 15.00’te TMSF Binası Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe-İstanbul adresinde açık artırma yapılacaktır. Birden fazla teklif olup olmadığı hususunda isteklilere bir tebligat yapılmayacak kendileri bu durumu ihaleden önce aşağıdaki telefonlardan öğrenerek açık artırma ihalesine katılıp katılmamaya kendileri karar vereceklerdir.

2. Son teklif verme günü ve saati 29.04.2021 saat 17.00’dir.

3. Teklif sahipleri, her bir taşınmazın muhammen bedelinin %5 i kadar peşin teminatı ŞİRKETİN Akbank Kayseri OSB Ticari Şube TR62 0004 6008 4388 8000 0024 64 IBAN numaralı ŞİRKET hesabına yatıracak ve teklif ve taahhütname formu ile eklerini doldurarak yukarıdaki adrese son teklif verme gün ve saatine kadar teslim edecektir.

TMSF, HES Hacılar Elektrik

4. Taşınmazlar 0 (533) 226 25 70 numaralı telefondan randevu alınarak hafta içi ve hafta sonu 09.00-17.00 saatleri arasında görülebilecektir.

5. Satış koşulları ve satışa sunulan varlıklar hakkında daha ayrıntılı bilgi ŞİRKET’in belirlediği adresten ve aşağıdaki irtibat kurulacak kişiden temin edilebilecektir.

6. Teklif verenler bu ilandaki hükümleri, teklif ve taahhütname formundaki satış koşullarını ve ŞİRKET’in ihale usullerini kabul etmiş sayılırlar.

7. Taşınmazlarla ile ilgili bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir.

8. Taşınmazların devir ve tescil işlemleriyle ilgili her türlü sözleşme masrafları, vergi resim harçlar ile buna benzer tüm yükümlülükler alıcıya aittir.

9. ŞİRKET, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından ihale yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

10. Satış ilanında dizgi ve baskı hatası olması halinde ŞİRKET tarafından yapılacak açıklamalar geçerlidir.

11. Teklifi kabul edilen isteklinin ŞİRKET tarafından verilen sürede yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya satın almaktan vazgeçmesi halinde ŞİRKET, ikinci en yüksek teklif sahibinden taşınmazı satın almasını isteyebilir.

 

TMSF, Metin Ayar Ticari İşletmesi'nin 3 gayrimenkulünü satışa çıkardı!