30 / 06 / 2022

TOKİ açık artırmayla onlarca konut ve iş yerini satıyor!

TOKİ açık artırmayla onlarca konut ve iş yerini satıyor!

TOKİ bazı illerde konut ve iş yerini açık artırmayla satışa sunacağını internet sitesinden duyurdu. Hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulan, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul edilecek.Toplu Konut İdaresi (TOKİ) uygun fiyatlarla ev sahibi olmak isteyenler yeni konutlar inşa ediyor. Son olarak  TOKİ  Türkiye'nin farklı illerinde inşa edilen alt ve orta gelir grubuyle ilgili konutları satışa sunacağını resmi internet sitesinden açıkladı. Açık satış yöntemi ile satışa sunulan evleri almak isteyenler TOKİ'ye başvuruda bulunabilecek.

AÇIK ARTIRMA SATIŞ DUYURUSU 

İdarenin mülkiyetinde yer alan 160 adet konut 17 Haziran 2020 tarihinde ve 180 adet işyeri 18 Haziran 2020 tarihinde düzenlenecek Açık Artırma ile satılacak.

Satış işlemleriyle ilgili reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılabilecek.

Açık Artırmayla ilgili bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından gerçekleşecek, başvurular/teminatlar anılan Bankaların tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Bu durum halinde, teklif almanın ardından Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatma işlemleri yine anılan bankalarca belirlenecek Temerküz Şubeler aracılığı ile gerçekleşecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru onaylanacak.

BAŞVURU SIRASINDA NELER GEREKECEK?

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan ve 18 yaşını dolduran gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulan tüzel kişilikler başvuruda bulunabilecek.

- Fotoğraflı nüfus cüzdanı,
- Vatandaşlık kimlik ve Vergi sicil numaraları,
- Yetkili Banka Şubelerine Nakit olarak;
muhammen bedeli 99.999.- TL ye kadar olanlar için 5.000.-(Beşbin) TL,
muhammen bedeli 100.000 - 349.999.- TL'ye kadar olanlar için 10.000.-(Onbin) TL,
muhammen bedeli 350.000 – 999.999.- TL'ye kadar olanlar için 50.000.-(Ellibin) TL,
muhammen bedeli 1.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

- Başvuruların vekaleten yapılması durumunda, satışlarla ilgili tüm belgeleri düzenleme, imzalama, beyan ve taahhütlerde bulunma yetkisini içeren vekaletname,

- Başvuru bir tüzel kişilik adına yapılacak ise, Şirketin yetki belgesi ve yetkili kişinin vekalet ile imza sirküleri.
(Alıcılar başvuru sırasında "Açık Artırma Satış Şartnamesi"ni imzalayacaklardır.)

ÖDEME KOŞULLARI

Hemen teslimli olarak satışa sunulan projelerde; Taşınmazlar mevcut durumu ile satışa sunulan, alıcılar taşınmazı görmüş, beğenmiş ve kabul edilecek. İdare tarafından bu taşınmazlarda herhangi bir tadilat ve onarım yapılmayacak.

Muhammen bedeller bütün projeler için KDV hariç olarak belirlenen, vadeli işyeri satışları ile Kuzey Kent 341 Konut Projesinde bulunan villa ve İstanbul Bakırköy Yalı Ataköy Projesinde yer alan konutlar Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınıp 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi tutarı, taşınmazın tesliminden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarı kalan vadelere yayılarak, peşin işyeri satışları ile konutların satışlarında ise projenin teslimi aşamasında peşin olarak alınabilecek.

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında sözleşmeye ilişkin (tek nüsha) damga vergisi, ihale karar pulu ile vb. giderler alıcı tarafından ödenecek.

Vadeli İşyeri/konut satışlarında taksit borç bakiyesi, vade süresi boyunca her altı ayda bir (Ocak ve Temmuz), teslim ve artış oranı bilgilerini içeren tabloda yer alan artış oranları uygulanarak hesaplanır ve alıcı tarafından ödenir. İlk taksit ödeme tarihi sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, söz konusu satışlar ile ilgili ilk artış uygulaması Ocak 2021 tarihinde realize edilecek.

Vadeli satışlarda belirlenen peşinat oranları asgari oranlar olup, dileyen alıcılar kredilendirilen borç bakiyelerini düşürebilmek amacıyla satış tarihinde ek peşinat ödemesi hakkına sahiptir.

Satış işlemleriyle ilgili reklam, tanıtım, pazarlama ve satış organizasyonu hizmetleri Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilecektir. Bu çerçevede, tekliflerin İdareye iletilmesi aşamasında alıcı adaylarının, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'nin KDV Hariç satış bedeli üzerinden alınan %2 (yüzdeiki) + KDV (%2 komisyon bedelinin %18'i) oranındaki komisyon bedelini yatırması gerekiyor.

TOKİ 21 ildeki 180 iş yerini ve 26 ildeki 160 konutu satıyor!