TOKİ Ankara Gölbaşı'na 600 konut yaptıracak

TOKİ Ankara Gölbaşı'na 600 konut yaptıracak

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Ankara Gölbaşı 4. bölgeye konut inşaatı ile adai&AGölbaşı 4. bölgeye tünel kalıp sistemiyle betonarme karkas, 600 adet konut inşaatı ile adaiçi, genel altyapı ve çevre düzenlemesi açık ihale usulü ile yaptırılacak.

İhale, 21 Ocak 2008 tarihinde saat 14.00'de TOKİ'de gerçekleştirilecek.

Yer tesliminden itibaren toplam 550 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek. İhalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale dokümanı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İhale Dairesi Başkanlığından görülebileceği gibi aynı yerden bedeli mukabili temin edilebilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.

Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak, tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.