TOKİ ile TMSF Bursa Osmangazi ihalesi protokol taslağına başladı!

TOKİ ile TMSF Bursa Osmangazi ihalesi protokol taslağına başladı!

TOKİ ile TMSF arasında imalanan Bursa Osmangazi'deki arsalarda proje geliştirmek amacıyla Emlak Konut GYO tarafından ihale edilmesi için protokol taslağı üzerinde çalışmalara başladı...Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:


Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Demirtaş mevkiinde yer alan ve T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) arasında imzalanan 21.02.2012 tarihli Protokol kapsamında TOKİ'ye devri gerçekleştirilen 303 ada 3 parsel sayılı arsaların 62.000 m2 lik kısmı üzerinde proje geliştirmek amacıyla Şirketimiz tarafından "Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı" yöntemiyle ihale edilmesine yönelik Ek'li Protokol Taslağı üzerinde çalışmalara başlanmıştır.


Protokol taslağı için tıklayın