TOKİ Karabük Konutları inşaatına yargı engeli

TOKİ Karabük Konutları inşaatına yargı engeliKarabük'te TOKİ'nin yaptırdığı 256 konut inşaatı, Ankara Mimarlar Odası'nın başvurusu üzerine mahkeme kararıyla durduruldu.


Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), geçen yıl Kasım ayında Esentepe Mahallesi'nde 56 bin 856 metrekare alan üzerine 'Orman Kent' adını verdiği 256 konutluk projenin yapımına başladı.  Ankara  Mimarlar Odası, Zonguldak İdare Mahkemesi'ne inşaatın durdurulması için başvuruda bulundu. Mahkemeye verilen dilekçede, "Karabük Belediyesi encümeninin 7 Mayıs 2008 tarihli kararına göre, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 217 ada, 145- 147 ve 148 parsel sayılı taşınmazlar ile 1055 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazların bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanması kararı, şehircilik ilkeleri planlama esasları ve kamu yararına aykırıdır" denildi.

Zonguldak İdare Mahkemesi'nin, 26 Ocak tarihinde inşaatların durdurulmasına karar verdi. Kararda şöyle denildi:

"Dava konusu meclis kararının 217 ada 148 parsel ile 1055 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin kısmının yürütülmesinin durdurulması isteminin kabulü ile hukuka aykırılığı açık olan kararın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27'nci maddesi uyarınca, teminat alınmaksızın dava sonuna kadar durdurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

"Ağaç katliamı yapılıyor"

Karabük Mimarlar Odası Başkanı Mehtap Başaran belediye meclisi kararı ile konut yapılan alanda hukuka aykırılığın yanı sıra ağaç katliamının da yapıldığını belirterek şunları söyledi:
"TOKİ tarafından istenilen imar planı tadilatı talebi ile Karabük için hazırlanan imar planında Orman İdaresi olarak belirlenen ada parsellerin tamamı yoğun kent yerleşimine açıldı. 1055 ada 1 parseldeki alan ağaçlandırma alanı, 1055 ada 2 parsel sağlık ocağı alanıyken 'Mimari avan projesine göre uygulama yapılacaktır' ibaresi bulunan, imar durumu ve niteliği belli olmayan sosyal tesis alanına çevrildi. Bu durumdan da anlaşıldığı gibi resmi kurum alanı, imar değişikliği ile konut alanına çevrilmiştir. Bu imar yasasına aykırıdır. Bu arazide yaşları 25 ile 80 arasında 86 farklı türden olan 1550 ağaçta bulunmaktadır. İmar değişikliği ile yaşları 10 ila 70 olan 40 adet ağaç kesilerek yok edildi. Böylece kültürel alanda da bir hukuk çiğnenmiştir" dedi.

Bedediye Başkanı Hüseyin Erer: Hakkımızı ararız

Karabük Belediye Başkanı Hüseyin Erer ise, "Alınan meclis kararı yasaldır. Herhangi bir yasa dışılık söz konusu değildir. Bizim uzman arkadaşlarımız konuyu değerlendiriyor. Bize karar tebliği 5 Şubat günü geldi. Tebliğ etmek için 3 Mart tarihine kadar yasal süremiz var. Biz ve  TOKİ  yasal hakkımızı arıyoruz. Yasal süre sonunda ne yapacağımızı araştırıyoruz" diye konuştu.