07 / 07 / 2022

TOKİ sözleşmelerinde süre uzatımı ve fiyat farkı düzenlemesi müjdesi!

TOKİ sözleşmelerinde süre uzatımı ve fiyat farkı düzenlemesi müjdesi!

TOKİ sözleşmelerinde süre uzatımı ve fiyat farkı düzenlemesi müjdesi geldi. Buna göre, yapılmayan iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından düzenlemeler gerçekleştirilebilecek. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin 2. kısmında bulunan 7 maddesi daha kabul edildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; TBMM Genel Kurulu'nda teklifin kabul edilen maddelerine göre, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na, "Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri" başlıklı madde ilave edilecek.

TOKİ sözleşmelerinde süre uzatımı ve fiyat farkı düzenlemesi müjdesi!

Türkiye ve dünyada hammadde temininde ve tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklarla girdi fiyatlarında yaşanan beklenmeyen yükselişler sebebiyle 1 Aralık 2021 tarihinden önce Kamu İhale Kanunu'na göre ihalesi gerçekleştirilen ve bu maddenin yürürlüğe alındığı tarih itibarıyla süren veya yürürlükten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal, hizmet alımları ve yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde düzenleme yapılacak.

Bu çerçevedeki sözleşmelerde, yüklenicinin başvurusu ve idarenin onayıyla devir imkanı sunulacak. Devredilen sözleşmelerde devir alacaklarda ilk ihaledeki koşullar, devir tarihi itibarıyla aranacak olup devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar yapılmayacak. Yüklenimi ortak girişim tarafından sürdürülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir ya da hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik koşulları aranmayacak. Sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilecek. Bu çerçevede devredilecek sözleşmelerden damga vergisi de alınmaması öngörüldü. 

Düzenleme çerçevesinde ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı tanınması ya da sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri ile devir işlemlerinin bitirileceği süre dahil ek fiyat farkı hesaplamalarına ve sözleşmelerin devriyle ilgili esas ve usullerin tespitinde Cumhurbaşkanı yetkili sayılacak.

TOKİ sözleşmelerinde süre uzatımı ve fiyat farkı düzenlemesi müjdesi!

Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden TL üzerinden gerçekleştirilen sözleşmeler için idareler tarafından bu maddeye uygun şekilde ilgili mevzuatında düzenlemeye gidilebilecek. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen ve maddenin yürürlüğe alındığı tarihte devam eden sözleşmelere ilişkin olarak 1 Temmuz 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki iş programına göre yapılmayan iş miktarı için süre uzatımı ve fiyat farkı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı tarafından düzenlemeler gerçekleştirilebilecek. 

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve üst birliklerinin taraf olduğu veya bu kuruluş veya birliklerin kaynaklarıyla karşılanan mal ve hizmet alımı ile yapım işleriyle ilgili TL üzerinden yapılan sözleşmelerde, maddeye göre fiyat farkı ödenebilmesine ilişkin ilgili kuruluş ya da üst birliğin mevzuatında düzenlemeye gidilebilecek.

İnşaat sektörüne kur farkı müjdesi!