TOKİ‘den Samsun‘a ruh ve sinir hastalıkları hastanesi

TOKİ‘den Samsun‘a ruh ve sinir hastalıkları hastanesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı Samsun'a 200 yataklı ruh ve sinir hastalıkları hastanesi inşaatı yaptırmak üzere ihale açtı.


İhale, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında 20 Şubat 2008 tarihinde saat 14.00'de "açık ihale usulü" ile gerçekleştirilecek.


Yer tesliminden itibaren 900 günlük süreyi kapsayacak olan işin ihalesine tüm istekli firmalar katılabilecek.


İhalede yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.


İhale dokümanı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından görülebileceği gibi bedeli mukabili aynı yerden temin edilebilecek.


Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları ihale günü ihale saatine kadar anahtar teslimi götürü bedel üzerinden komisyona verilecek.


Buna göre ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacak.


Tamamı için teklif verilecek olan ihalede katılımcılar teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.


Söz konusu hastane konvansiyonel kalıp sistemiyle betonarme karkas olarak inşa edilecek.