TOKİ'nin Çorlu'da imar planı değişikliği askıda!

TOKİ'nin Çorlu'da imar planı değişikliği askıda!TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan ve Çorlu'da 104 parseli kapsayan imar planı değişiklikleri Çorlu Belediyesi'nde askıya çıkarıldı. Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.


TOKİ Başkanlığı tarafından yapılan ve Çorlu'da 104 parseli kapsayan imar planı değişiklikleri Çorlu Belediyesi'nde askıya çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan: "İlçemiz Muhittin Mahallesi 104 adet parseli kapsayan 175 alan  TOKİ  Başkanlığı tarafından 775 Sayılı Gecekondu Kanununun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapmak üzere 775 Sayılı Kanunun 5.7,ve 19. Maddeleri uyarınca Gecekondu önleme bölgesi olarak belirlenmiş ve bölgenin imar planı değişikliği onaylanmıştır. 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesine göre söz konusu bölgede TOKİ Başkanlığı tarafından 3194 Sayılı imar Kanununun 18. Madde uygulaması işlemlerine başlanılmış olup; 


Muhittin (Zafer) Mahallesi 291 ada 3-5-6-7-8-11-14-1516-17 parseller, 292 ada 1-2-3-4-5-6-78-9-10-12-13-14-1516-17-18-19-20-2122-23-24-25-26-2728-29-30-31-32-3334-35-36 parseller, 293 ada 2-3-4-5-910-11-12-13-14-1516-18-20-21-22-2324-25-26-27-28-2930-32-33-34-35-3637-38-39-40-41-4445-48-49-50-51-52 parseller, 2726 ada 1 parsel, 2727 ada 1-2 parseller, 2728 ada 1 parsel, 2729 ada 1 parsel, 2730 ada 1 parsel, 2731 ada 1 parsel, 2732 ada 1 parsel, 2733 ada 1 parsel, 2734 ada 1-2-3 parseller, 2735 ada 1 parsel, 2736 ada 1 parsel, 2740 ada 1 parsel ve 2741 ada 4-5-6 parselleri kapsayan İmar uygulaması Gecekondu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 59. Maddesinde belirtilen " Gecekondu Kanunu'nun uygulanacağı sahaların imar ve ıslah planları ile parselasyon planları belediyesince veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca nasıl yaptırılırsa yaptırılsın bunların belediye organlarınca tetkik ve karara bağlanmasına lüzum yoktur. 


Ancak Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca onaylanan imar ve ıslah planları ile parselasyon planları bir ay müddetle uygulamayı yapacak belediyece ilan edilerek halka duyurulur." hükmü gereğince Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünde 29/04/2016 tarihi 1. gün sayılmak üzere bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır" dedi. 


Söz konusu imar uygulaması alanında parselleri bulunan maliklerin, imar uygulamasına ait evrakları incelemek üzere Çorlu Belediyesi'ne başvurmaları gerektiğini belirten Başkan Yardımcısı Çolpan, askı süresinin bir ay olduğunun altını çizdi.
Zekiye TÜRKKAN/Habertrak Gazetesi