Çukurova Balkon

Torba Yasa İmar Kanunu maddeleri!

Torba Yasa İmar Kanunu maddeleri! Torba Yasa İmar Kanunu maddeleri!

14 Nisan 2016 tarihinde TBMM'de kabul edilen Torba Yasa, 26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun ile İmar Kanunu'nda da yenilikler yapıldı. İşte Torba Yasa İmar Kanunu maddeleri..


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Torba Yasa İmar Kanunu maddeleri!

14 Nisan 2016 tarihinde TBMM'de kabul edilen Torba Yasa, 26 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birçok alanda düzenleme yapan kanun ile İmar Kanunu'nda da yenilikler yapıldı.


Torba Yasa'da yer alan İmar Kanunu'nu ilgilendiren hükümler şu şekilde sıralanıyor:


TORBA YASA 2016

MADDE 7- 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "Bina" tanımından sonra gelmek üzere su yolu tanımı eklenmiştir.


"Su yolu, imar planı kararıyla yapay olarak oluşturulan ve deniz araçlarıyla ulaşımın sağlandığı su geçididir."


MADDE 8-3194 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına "yol," İbaresinden sonra gelmek üzere "su yolu," ibaresi eklenmiştir.


MADDE 9- 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına "yol," ibaresinden sonra gelmek üzere "su yolu," ibaresi eklenmiştir.


MADDE 10- 3194 sayılı İmar Kanunu'na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


"GEÇİCİ MADDE 15- 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ve 16/6/2005 tarihli ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun uyarınca yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılır. Bu yapılara geçici olarak elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı yapılması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez.


Birinci fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı geçemez. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının uzaması halinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama süresince geçici abonelik uygulaması devam eder.


Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanır."


Torba yasa kentsel dönüşüm maddeleri!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com