Trabzon Aurum Hotels icradan 18.2 milyon TL'ye satılıyor!

Trabzon Aurum Hotels icradan 18.2 milyon TL'ye satılıyor! Trabzon Aurum Hotels icradan 18.2 milyon TL'ye satılıyor!

Trabzon İcra Dairesi, Trabzon ili Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde bulunan Aurum Hotels'i icradan satışa çıkardı. Söz konusu otelin satış bedeli 18 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. 


Trabzon İcra Dairesi, Trabzon ili Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde bulunan Aurum Hotels'i icradan 18 milyon 250 bin TL'ye satıyor.

T.C. TRABZON İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 nolu Taşınmazın özellikleri : 
Trabzon ili Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi Yalı Mevkii 289 ada 1 parsel 2.968,92 metrekare. Arsa nitelikli taşınmaz 1/2 hissesi, bilirkişi raporuna göre ; taşınmazın üzerinde otel olarak kullanılan bina bulunmaktadır, taşınmazın çevresinde çok katlı bloklar mevcuttur, bölgede yeni şehirleşme mevcuttur, Trabzon Caddesine cephelidir, taşınmazın kuzeyinde Trabzon Adalet Sarayı, Nova Otel, Cevahir Alışveriş Merkezi ve resmi kurumlar bulunmaktadır, çevresinde akaryakıt istasyonları, belediye binası, iş merkezleri ile büyük ve küçük ölçekli iş merkezleri bulunmaktadır, belediye imkanlarından en iyi derecede yararlanmaktadır, son dönemde daha da önem kazanan bir bölgededir, taşınmaz ticaret ve sosyal tesislere oldukça yakındır, her türlü belediye ve sosyal hizmetlerden en iyi şekilde faydalanır, Yomra Belediyesinden alınan bilgiye göre taşınmaz üzerindeki kafeteryanın, otelin kullanımda olmasına rağmen ruhsatsız olduğu belirlenmiştir, otel toplam 13.439,00 metrekare. yapı alanına sahiptir, yapı için 29/05/2012 tarihinde esas ruhsat ve 29/05/2012 tarihinde de yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği de ilgili belediyesinden öğrenilmiştir, 4 yıldızlıdır, 5. sınıf B grubu yapılardandır, ısınma sistemi doğalgazlıdır, bu bölgede doğalgaz hattı döşenmemiş olduğundan taşımalı dağalgaz kullanılmaktadır, adres Yomra Kaşüstü Mahallesi Yalı Mevkii Trabzon-Rize Caddesi Aurum Hotels, yapı henüz 3-5 yıllıktır, yıpranma payı yüzde 3 tür, yapının zemine oturan alanı 1.072,81 metrekare olup, iki bodrum kat, zemin kat ve 9 kattan ile teras alanından oluşur, zemin katta yapıya eklenti olarak 114,00 metrekare. alanında kafeterya bölümü bulunur, otel binasının dış cephesi giydirme camdır, tespit günü henüz kullanılmadığı belirlenen katın teras alanlarının üzeri kapalıdır, zemin kattaki eklenti kafeterya bölümü ana binaya eklenti olarak yapılmıştır, kutu profil konstrüksiyon olup kafeterya olarak kullanılmaktadır, ünvanı Ottoman Cafe'dir, çatı örtüsü mevcuttur, cepheleri camekandır, zemin döşemesi seramiktir, kafeteryanın alanı 114,00 metrekaredir, 2. sınıf B grubu yapılardandır, taşınmaz üzerinde 1. Sırada Türkland Bank A.Ş, 2. Sırada Denizbank A.Ş ipotek şerhi mevcuttur.

İmar Durumu : Var. BLOK nizam 10 kat müsaadelidir.
Kıymeti : 18.250.000,00 TL
KDV Oranı : Yüzde 18
1. Satış Günü : 19/03/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : Trabzon Adliyesi Zemin Kat (Z-57 nolu) Satış Odası Kaşüstü/YOMRA/ TRABZON

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin yüzde 50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin yüzde 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/333 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/01/2019