19 / 08 / 2022

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin imar planları sil baştan!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin imar planları sil baştan!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve mecliste onaylanan imar planları TMMOB ŞPO Trabzon Şubesinin itirazı üzerine iptal edildi. TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin mecliste onaylanan imar planları iptal edildi. Planların çalışmalardan sonra yeniden düzenleneceği belirtildi.

Günebakış Gazetesi’nden Gültekin Sadıkoğlu’nun haberine göre; TMMOB ŞPO Trabzon Şubesi’nin itirazı üzerine, Trabzon İdare Mahkemesi'nce Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2018’de mecliste kabul edilerek, onaylanan, kentin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve bu planın dayanağı olan 1/25000 ölçekli 1 Planlama Alt Bölgesi  Nazım İmar Planlarının yürütmesi durdurulmasından sonra iptal edildi. Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Hüsnü Akkan, planların çalışmalardan sonra yeniden düzenleneceğini aktardı. Sürecin ardından planlar yeniden askıya çıkacak ve itirazlar yeniden alınacak.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesince 2018’de onaylanarak kesinleşen Ortahisar ilçesini kapsayan ve 3 etaptan oluşan 1/5000’lik ve 1/25000’lik İmar Planları’nın, İmar Kanunu'na ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği kazanılmış hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olduğu, planlardaki gösterim tekniğinin eksik gösterildiği, alt ölçekteki planlama kararlarının üst ölçekteki planlama kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymadığı gerekçesiyle planın iptalini talep etmesiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.  Mahkeme, imar planlarının mevzuata ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmesini durdurmasından sonra planlar iptal edildi.

Yapılan hatalar gün yüzüne çıkıyor

TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen, kentin imar planlarının açtıkları dava sonucu yürütmesinin durdurulduğunu söyledi. Yapılan hataların gün yüzüne çıktığını vurgulayan Başkan Şen; "planlama sürecinde ilgili belediyeye katkı sağlamak ve daha sağlıklı yaşanabilir kentsel mekanların oluşması amacıyla kentle, kırsalla, nüfus ve işgücü ile tüm konular dahilinde oluşturulan imar planları üzerinden değerlendirmelerimizi hem sözlü hem de yazılı olarak sunduk. Ancak özellikle yüksek fazla nüfus belirlenmesi ve kentsel donatı alanı eksiklikleri hususlarında ve ilave yoğunluk artışları önerilmesi gibi konularda çekincelerimiz dikkate alınmadı. Gelinen süreçte kentin tüm bileşenlerini gözeten, hukuk kararında  belirtilmeyen kentsel eksiklikleri de giderecek kentin geleceğine bir yön veren imar planlarının hem eleştirisel gözle hem de empati yaparak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Şehir Plancıları Odası ve meslek mensupları olarak bu tür çalışmalara ve planlama sürecine katkı verebileceğimizin bilinmesi önemlidir. Diğer taraftan imar planlarını onama yetkisine sahip olan iradenin de bu planlar üzerinde mahkeme kararı çerçevesinde iyi düşünerek doğru kararlar almasının görevi olduğunu bilmelidir” şeklinde konuştu.