Trakya Turizmi Master Planı yayımlandı!

Trakya Turizmi Master Planı yayımlandı!Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Karaman, planın bölge turizmini tek çatı altında değerlendirmeye alıp Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için turizmi geliştirmeyi hedeflediğini belirtti....


Trakya Kalkınma Ajansı koordinesinde Boğaziçi Üniversite İşbirliği ile 2012 yılında hazırlanan Trakya Bölgesi Turizm Master Planı yayımlandı.


Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Mehmet Karaman, planın bölge turizmini tek çatı altında değerlendirmeye alıp Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için belirlenen turizm destinasyonlarına bütüncül bir yaklaşımla turizmi geliştirmeyi hedeflediğini belirtti. 


Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan Turizm Master Planının bir başlangıç belgesi niteliğinde olduğunu vurgulayan Karaman, ”Yaklaşık bir yıl süren çalışmanın sonunda ortaya çıkan Turizm Master Planı bir başlangıç belgesi niteliğindedir. Plan bir strateji belgesi olup, turizm alanında önümüzdeki 10 yıl içerisinde odaklanılması gereken 62 adet eylem belirlemiştir. Şüphesiz bölgemizde bu 62 eylem dışında yapılması gereken çok faaliyet bulunmaktadır ancak buradaki amacımız ajansın mali destekleri ile birlikte kamu ve sivil toplum örgütlerinin güçlerini turizm uzmanları tarafından belirlenen bu alanlara odaklanmasını sağlamak ve turizm sektörünü bölgede geliştirmektir. Ajansımız turizm konusunda mali destek önceliklerini belirlerken turizm master planını dikkate alacak. Bu belge yeni gelişmeler ve paydaşların görüş ve önerileri doğrultusunda zaman içinde güncellenen dinamik bir belge olma özelliğine sahiptir. Durağan ve değişmeyen bir niteliğe sahip değildir. İçerisindeki görüşler ve değerlendirmelerin hepsi bölgedeki paydaşlarımıza ve Turizm sektöründe uzman hocalarımıza ait. Bu geniş katılımlı ve kapsamlı çalışmaya katkı sağlayan tüm kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyorum. Umuyorum ki söz konusu çalışma turizm alanında bölgemizde faaliyet gösteren kurumlara rehber olur ve önümüzdeki yıllarda da paydaşlarımızın desteği ile plan içeriğini geliştirerek bölgemizde turizm sektörünü hak ettiği noktaya gelmesini hep birlikte sağlayabiliriz."


Zaman Gazetesi