``Türk Yapı Sektörü Raporu 2007`` yayımlandı

``Türk Yapı Sektörü Raporu 2007`` yayımlandıYapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından, Türk yapı sektörüne ilişkin hazırlanan 'Türk Yapı Sektörü Raporu 2007' yayımlandı


Rapor, sektörün 2007 yılındaki görünümünü ekonomik ve istatiksel verilerin yanı sıra kapsamlı bilgiler, araştırma sonuçları ve uzman görüşleriyle ayrıntılı olarak sunuyor.

Raporda, inşaat sektörünün ekonomi içerisindeki yeri ve gelişimi, kamu yatırımları ve özel yatırımlar, istihdam, sektördeki yasal oluşumlar ve sektörün sorunları konularına değiniliyor.

Ayrıca, konut, konut dışı bina ve altyapı yatırımları ayrı başlıklar halinde sunularak, yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ile yapı sektöründe son iki yılda gerçekleşen yasal düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınıyor.

Raporda, gayrimenkul, altyapı yatırımları, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, inşaat malzemeleri, çimento, hazır beton, prefabrikasyon, seramik, tuğla-kiremit ve ponza, alçı ve kireç, gazbeton, cam, demir-çelik, boru, alüminyum, ahşap, plastik, boya, doğal taş, yalıtım, çatı kaplama, ısıtma-soğutma-havalandırma, asansör, aydınlatma, mutfak ve banyo, mobilya, inşaat ve inşaat makineleri sektörlerinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler yer alıyor.

Teknik müşavirlik hizmetleri ve yabancı sermaye girişi konularına da yer verilen raporda, inşaat malzemeleri sanayisinde önemli yeri olan dernek ve birlik başkanlarının da sektörler hakkında kişisel yorumlar ve uzman gözüyle değerlendirmeleri göze çarpıyor.

Yerleşim-planlama, şehircilik ve mimarlık politikasının eksikliğinin hissedildiği Türkiye'de, yapı denetim sisteminin etkin çalıştırılmaması, düşük inşaat kalitesi, sektörel istatistiki verilerin azlığı, yapı ve malzeme üretiminde kayıt dışılık gibi sektöre yönelik sorunların tespiti ve çözümü aşamasında, Türk Yapı Sektörü Raporu'nun ortaya koyduğu göstergelerin bir çıkış noktası olması da bu önemli çalışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

Yapı-Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Hasol, raporda yer alan değerlendirmesinde, sektörün sorunlarını; yerleşme ve yapılaşmada bilimsel planlama yokluğu, yanlış yapılaşma, kaçak yapılaşma, mevcut çürük yapı stoku, doğru işlerlik kazanamayan kamu ihale düzeni, bozuk müteahhitlik sistemi, meslek adamlarının ve yardımcı kadroların yetersiz eğitimi, yapı ve malzeme üretiminde kayıt dışılık ve haksız rekabet olarak sıraladı.

Bu sorunlar çözülmedikçe sektörün ülke yararı ve verimlilik açısından başarılı bir şekilde işlemesinin beklenemeyeceği görüşünü aktaran Hasol, "Yatırımlar yapılsa da doğru, ekonomik ve verimli sonuçlara ulaşılabilmesi tam olarak sağlanamaz" dedi.

Rapor, YEM Kitabevinden ve kitabevinin internet sitesi www.yemkitabevi.com adresinden satışa sunulacak.