Trampada şufa hakkı!

Trampada şufa hakkı! Trampada şufa hakkı!

Değerleri aynı olan ya da olmayan, ihtiyaç halindeki malların birbiri ile değiştirilmesi işlemine trampa deniyor. Peki, trampada şufa hakkı var mıdır?

Trampada şufa hakkı!

Değerleri aynı olan ya da olmayan, ihtiyaç halindeki malların birbiri ile değiştirilmesi işlemi trampa olarak karşımıza çıkıyor. Eş değerdeki dükkan ve arsa, konut ve mağaza trampa edilebiliyor. 


Borçlar Kanunu'nun 118'inci maddesine göre, iki, şahıs birbirine borçlu oldukları takdirde, her iki taraftan biri borcunu alacağı ile takas edebiliyor. 


Takas işlemleri için gereken belgelerin temin edilmesi halinde takas işlemi gerçekleşiyor. Trampa işleminde taraflar arasında sözleşme imzalanması gerekiyor. 


Trampada şufa hakkı!

Önalım hakkına hukuki olarak şuf'a hakkı da deniyor.  Kanuni ve akdi olmak üzere iki türlü önalım hakkı yani şuf'a hakkı bulunuyor.


Önalım hakkı sadece bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen ve ya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların kullandığı bir hak olarak karşımıza çıkıyor. 


Hibe ve takas hukuki işlemleri satış olmadıklarından bunlara karşı önalım hakkı kullanılmıyor. 


Trampa sözleşmesi şekil şartı!


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com