TSKB GYO'nun sermayesi 500 milyon TL'ye çıktı!

TSKB GYO'nun sermayesi 500 milyon TL'ye çıktı! TSKB GYO'nun sermayesi 500 milyon TL'ye çıktı!

TSKB GYO kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den, 500 milyon TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla esas sözleşme değişikliği yaptı. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim yayınladı. 

TSKB GYO kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den, 500 milyon TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23 Mart 2018 tarihinde yapılan başvurusu SPK'nın 28 Mart 2018 tarihli 12233903-340.08-E.3554 sayılı kararıyla onaylanmış olup, SPK onaylı esas sözleşme tadil metnini yayınladı. Esas sözleşme tadil metni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak.

TSKB GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 (iki yüz milyon) Türk Lirası'ndan 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.03.2018 tarihinde yapılan başvurumuz SPK'nın 28.03.2018 tarihli 12233903-340.08-E.3554 sayılı kararıyla onaylanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Esas Sözleşme Tadil Metni, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Dosya için tıklayın