Çukurova Balkon

Tulpar Konut Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tulpar Konut Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Tulpar Konut Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tulpar Konut Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özlem İmren ve Şevket Özden ortaklığıyla 60 bin TL sermaye ile 31 Temmuz'da Kadıköy'de kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Tulpar Konut Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Özlem İmren ve Şevket Özden ortaklığıyla 60 bin TL sermaye ile 31 Temmuz'da Kadıköy'de kuruldu.


Tulpar Konut Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1-Konut a- Yurt içinde veya yurt dışında her türlü yerinde dökme betonarme, prefabrik betonarme, yığma, çelik, veya mevcut veya geliştirilecek her türlü malzeme veya sistem ile bunların farklı kombinasyonlarını kullanarak konut, ofis, otel, sanayi tesisi ve bilcümle yapıları yapmak veya gerekli gördüğü durumlarda yaptırmak, bu yapıları kullanmak, satmak, kiraya vermek, her türlü gelir getirici faaliyette bulunmak, b- Mevcut binaları almak, olduğu gibi gelir getirici amaçla kullanmak veya yenilemek, tadil etmek, güçlendirmek veya her türlü değerlenmesine yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırdıktan sonra satmak veya kiraya vermek, her türlü gelir getirici amaçla değerlendirmek. c- Yukarıdaki 2 maddede (Konut a ve b maddeleri) tanımlanan işleri yapmak için gerektiğinde bu amaçla her türlü ortaklığı kurmak, konsorsiyum kurmak, adi ortaklık kurmak, başka bir şirkete hisse alarak/satarak ortak olmak veya alt yüklenici yapmak veya alt yüklenici olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ulusal veya uluslar arası resmi/yarı-resmi organizasyon veya birlikler, yabancı devletler, yerli veya yabancı özel sektör şirketleri ile tüm bunların araştırma-geliştirme organizasyonları tarafından açılacak her türlü ihaleye ülke veya ülke dışında katılmak. 2- Mühendislik a- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü yapı türü için TMMOB-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini oluşturan tüm mühendislik dallarında ve alt disiplinlerinde proje hazırlama hizmetlerini yeni yapım işleri, veya onarım-güçlendirme ve sismik güçlendirme işleri için günümüz yapılarında veya tarihi yapılarda veya kültür ve tabiat varlığı yapılarda veya anıt yapılarda vermek.  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi veya özel sektöre ait proje işleri yapmak, yapılmış projeleri incelemek ve raporlamak, veya proje danışmanlığı veya proje uygulama danışmanlığı yapmak, keşif hazırlamak, kabul heyeti oluşturmak, yapı güvenliğini tespit etmek. b- Mühendislik hesapları için her türlü analiz ve çizim programlarının geliştirilmesi veya yeni eklentiler oluşturulması işini almak, yapmak veya katkıda bulunmak. c- Yukarıdaki 2 maddede (Mühendislik a, ve b maddeleri) tanımlanan işleri yapmak için gerektiğinde her türlü ortaklığı kurmak, konsorsiyum kurmak, adi ortaklık kurmak, başka bir şirkete hisse alarak/satarak ortak olmak veya diğer şahıs, firma veya şirketlere yaptırmak veya alt yüklenici yapmak veya alt yüklenici olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ulusal veya uluslar arası resmi/yarı-resmi organizasyon veya birlikler, yabancı devletler, yerli veya yabancı özel sektör şirketleri ile tüm bunların araştırma-geliştirme organizasyonları tarafından açılacak her türlü ihaleye ülke veya ülke dışında katılmak. 3- Mimarlık a- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü güncel, tarihi eser, kültür varlığı veya anıt yapı için mimarlık hizmeti vermek, mimari proje hazırlamak, rölöve, restorasyon, restitüsyon, rekonstrüksiyon projeleri hazırlamak, mimarlık hizmeti vermek ve bu işleri yapmak için gerektiğinde her türlü ortaklığı kurmak, konsorsiyum kurmak, adi ortaklık kurmak, başka bir şirkete hisse alarak/satarak ortak olmak veya diğer şahıs, firma veya şirketlere yaptırmak veya alt yüklenici yapmak veya alt yüklenici olmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ulusal veya uluslar arası resmi/yarı-resmi organizasyon veya birlikler, yabancı devletler, yerli veya yabancı özel sektör şirketleri ile tüm bunların araştırma-geliştirme organizasyonları tarafından açılacak her türlü ihaleye ülke veya ülke dışında katılmak. 4-Müşavirlik a- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü yapı türü için TMMOBTürk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini oluşturan tüm mühendislik dallarında ve alt disiplinlerinde proje hazırlama ve uygulama aşamalarında yeni yapım işleri, tamamlama işleri, yenileme genişleme tevsii işleri, onarım işleri veya onarım-güçlendirme işleri için günümüz yapılarında veya tarihi yapılarda veya kültür ve tabiat varlığı yapıda veya anıt yapıda teknik mühendis müşavirlik, mimar müşavirlik ve bu alanlarda müşavirlik ve danışmanlık hizmeti vermek. b- Bir yatırımın kullanılır ve işletilir hale gelinceye kadar geçen süre içerisinde ve işletme sürecinde: Proje ve sözleşme yönetimi; Fizibilite, nazım (master) planlama ve etki değerlendirme hizmetleri; Ön araştırma ve programlama hizmetleri; Araştırma, geliştirme, planlama hizmetleri ve/veya bu kapsamda verilen danışmanlık hizmeti; Mimarlık ve mühendislik tasarım hizmetleri, bunlar için gerekli etütler; Tasarım yönetimi hizmetleri; Kredi raporu hazırlanması; Teknoloji, malzeme ve teçhizat seçimi ve standartlarının belirlenmesi; Metraj, keşif, teknik ve idari şartname hazırlanması; İhale yönetimi, danışmanlığı ve değerlendirme hizmetleri; İnşaat yönetimi; Mesleki, teknik, mali ve inşaat kontrolörlüğü ve denetimi; Kurumsal yapılanma ve özelleştirme faaliyetlerine yönelik danışmanlık; Çevre etki değerlendirme hizmetleri; Gayrimenkul değerleme hizmetleri; İşletmeye alma ve işletme danışmanlığı; Risk analizi ve yönetimi.


Tulpar Konut Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Mühürdar Caddesi, Şevketli Apartmanı, 75/A