Tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekiyor!

Tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekiyor! Tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi alması gerekiyor!

Türkiye'deki tüm binaların 8 ay içerisinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması gerekiyor. EKB'si olmayan binalarda alım, satım ve kiraya verme işlemleri yapılamayacak.

Türkiye'deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alması gerekiyor. EKB'si olmayan binalarda alım, satım ve kiraya verme işlemleri yapılamayacak. Belge almak için son tarih 1 Ocak 2020 olarak belirlendi. Yani belge almak için 8 ayınız kaldı, elinizi çabuk tutun...

16 MİLYONDA YOK

Milyarlarca dolar ödeyerek, kullandığı enerjinin yüzde 70’ini ithal eden Türkiye’de toplam tüketilen enerjinin yüzde 40’a yakını binalarda kullanılıyor.

Bu nedenle binalarda ısı yalıtımı çok önemli. Şu anda Türkiye’de neredeyse 16 milyon konutta ısı yalıtımı bulunmuyor. Enerjinin verimli kullanılması için binaların ısı yalıtımı yaptırması zorunlu.

EKB NEDİR?

Bu kapsamda çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre Türkiye’deki tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi (EK*B) alması gerekiyor. EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeriyor.

SON 8 AY

1 Ocak 2020'ye kadar bu belge alınmazsa binalarda alım, satım ve kiraya verme işlemleri yapılamayacak. Bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verecek.

RUHSAT VERİLMİYOR

C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni binalar kanunen iskan ruhsatı alamıyor. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yok. Mevcut binalar halihazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabiliyor.

NASIL ALINIR

Mevcut binalar için EKB düzenleme yetkisi, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Enerji Verimliliği Danışmanlık şirketlerinin sorumluluğunda. 2011'den sonra yapı ruhsatı alan A yeni binalarda ise yapı kullanım izin belgesi aşamasında EKB uzmanı olan proje müelliflerince düzenlenerek ilgili belediyesine veriliyor.

Enerji Kimlik Belgesi konutta satış ve kiralamayı kolaylaştırıyor!

10 soruda enerji kimlik belgesi!