Turaz Mobilya İnşaat Kimya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Turaz Mobilya İnşaat Kimya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Turaz Mobilya İnşaat Kimya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Kamıl Ganbarov tarafından 300 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Fatih, Taya Hatun Mahallesi, Kalcılar Han Sokak'ta kuruldu.


Turaz Mobilya İnşaat Kimya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Kamıl Ganbarov tarafından 300 bin TL sermaye ile 25 Temmuz'da Fatih, Taya Hatun Mahallesi, Kalcılar Han Sokak'ta kuruldu. 


Turaz Mobilya İnşaat Kimya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. Amaç Ve Konu: Madde 3 Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- İnşaat ,Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası, koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı,alımı, satımı, pazarlaması, ithalatı ve ihracatını yapmak. 2- Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3-. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. 4-. Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. 5- Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 6- Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak. Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. 7- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut,işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar  almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya verebilir.  Aracılık hizmetleri ve komisyonculuk yapabilir.  8- Şirket turizm amaçlı turistik tesisler,otel,motel,kamping,lokanta ve kefaleten işletmek, inşa edip inşa edilmişleri satın alır,işletir ve kiraya verir.  9--Şirket tüm amaç ve konularıyla ilgili taahhütlerde bulunur ihalelere girer ve ihale yaratır. 10--Şirketin ihtiyacı olan gerekli idari binaları servis binası inşa edebilir,kiralar,kiraya verebilir.Hazır olan binaları alıp  Satar. 11-Her türlü boya ve boya malzemelerinin, kimyevi maddeler, yapı kimyasalları, vernik ve incelticilerinin imalatını, toptan ve perakende ticaretini yapmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 12-Petrol kimya sanayii ürünleri ve bunların mamul boya profilleri ile ilgili toptan ve perakende alımı satımı dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 13-Her türlü plastik ürünlerinin ham, mamul, yarı mamul maddelerinin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 14-Halı, kilim, battaniye, yastık ve yolluk, her nevi tekstil ve tekstil ürünleri ile deri ürünleri, her nevi kumaş örme iplik elyaf ve her türlü içve dış giyim ile ilgili her türlü ham madde yarı mamul ve mamul maddelerin boyaların kimyasal yabancı maddelerin kimyasal müstahzarların alım ve satımı,yurt içinde ve yurt dışında üretilmesi, ithalat ve ihracatını yapar. 15-İmalat, ticaret ve hizmet sektörleri ile nihai tüketimde kullanılan her türlü toz ve yaş boya, tabii, sentetik ve madeni boyalar, astar boya,silikonlu ve silikonsuz mat boyalar, ahşap, metalik, plastik iç ve dış yüzey boyaları üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 16-Her türlü temizlik maddeleri ve malzemelerinin, sıvı, toz ve takı deterjan çeşitleri konsantre deterjan, sıvı sabun, sabun, yumuşatıcı ve benzeri,petro-kimya ürünlerin, evsel ve sınai gazların üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 17-Şirket konusu ile ilgili her türlü hammadde, mamul, yarı mamul üretimi,toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 18- Şirket her türlü yurt içi ve Uluslar arası taşımacılık ,Kargo ve lojistik hizmetleri yapar. 19- Şirket yurt içinde ve yurtdışında kendi adına veya aracı oldugu kurum ve kuruluşlar adına her türlü    Ticari mal mamül ve hammadde alım ve satım işleri yapar. 20- Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını , kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere   Borç ipotekleri , alacak ipotekleri,teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması ,  ticari işletme rehini akdedilmesi. 21- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi. 22- Şirket konusu ile ilgili iç ve dış dış finans kurumu ve bankalardan her çeşit kredileri sağlamak,gerektiginde şirketin taşınmaz mallarını  kredi veren müesseselere ve bankalara ipotek etmek,ortaklar ve hissedarlar adına ve kredilerin  Her türlü masraflarını bankalara ödemek. 23 Şirketin iştigal konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere girmek. 24- Şirket konusu ile ilgili yurt içi ve yurtdışı giriş ve çıkış yapabilmek için gerekli olan yetki belgeleri almak. 25 - Şirket amaç ve konularıyla ilgili her türlü ithalat ve ihracat  işleri yapar. 26-  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir satabilir kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir. İpotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir.   

 

Turaz Mobilya İnşaat Kimya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi adres: Fatih, Taya Hatun Mahallesi, Kalcılar Han Sokak 27/8