Turizm teşviki yasalaştı!

Turizm teşviki yasalaştı! Turizm teşviki yasalaştı!

Turizmi Teşvik Yasası’nda değişiklik getiren teklif dün kabul edilerek yasalaştı. Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bazı özel yetkiler verildi...AKP’nin Turizmi Teşvik Yasası’nda değişiklik getiren teklifi dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü. Teklif kabul edildi ve yasalaştı. Buna göre; turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerindeki Hazine taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca uygun görülenler iki ay içinde tahsis edilebilecek. Orman Genel Müdürlüğü sabit kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede konaklama tesislerini tahsis etme yetkisi Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verilecek.

ALT YAPI BAKANLIKTAN

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; tapuya tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlalarının ise talep tarihinden başlayarak en geç 1 ay içinde Hazine adına tescili yapılacak ve işletmeye açılacak. Orman sayılan alanların da belirli sınırlamalarla Turizm Bakanlığı’na tahsis edilmesi süreci hızlandırılacak. Turizmin gelişimine katkı sağlamak amacıyla kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda altyapı yatırımlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yapılması, başka kamu kurumlarınca yapılanların da gerekirse devralınması, işletilebilmesi, işlettirilebilmesi sağlanacak. Yani buna göre, hem kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri sınırları içindeki turizm tesislerine hem de bu bölge ve merkezlerde yaşayan vatandaşlara altyapı hizmetinin daha sağlıklı ve bütüncül şekilde ulaştırılması hedefleniyor.