03 / 07 / 2022

Türk Kızılayı Ankara Yenimahalle'de bina inşaatı ihale edecek!

Türk Kızılayı Ankara Yenimahalle'de bina inşaatı ihale edecek!

Türki Kızılayı Genel Müdürlüğü Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi'nde bina inşaatı yapım ihalesi düzenliyor. Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi, 5765 ada, 5 nolu parselde kayıtlı 345,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak konut inşaatı yapılması işi Türki Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından ihale ediliyor.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1-  Ankara  İli, Yenimahalle İlçesi, Gazi Mahallesi, 5765 ada, 5 nolu parselde kayıtlı 345,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan binanın yıkılarak konut inşaatı yapılması işinin KIZILAY’ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler
doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK
“Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT
YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve “tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5- Firmaların ihale zarflarını en geç 15.03.2019 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 18.03.2019 günü saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.