16 / 08 / 2022

Türkiye gayrimenkul sektöründe ciddi pazar! 

Türkiye gayrimenkul sektöründe ciddi pazar! 

Yabancı vatandaşların Türkiye'den konut alımları her geçen gün artıyor. PWC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu,Türkiye'nin gayrimenkulde önemli pazarlardan biri olduğunu dile getirdi. Türkiye gayrimenkul yatırımında yabancıların radarından çıkmıyor. Capital Dergisi Yatırım Rehberi ekinde yer alan habere göre; PwC Türkiye Gayrimenkul Sektörü Lideri Ersun Bayraktaroğlu, koronvirüsün normal hayatı etkilediği gibi gayrimenkul sektöründe de önemli değişiklikler meydana getirdiğini söylüyor. “Bu değişiklikler sadece ülkemize özgü de değil"diyen Bayraktaroğlu, bir yatırım aracı olarak gayrimenkul sektörünü veTürkiye'deki yerini şu şekilde değerlendiriyor.

Türkiye gayrimenkul sektöründe ciddi pazar! 

 “Gayrimenkul yatırımları açısından cazibenin herkesçe malum olan temel, evrensel kaynaklarının başlıcaları ülkenin kentleşme hızı, dinamik nüfus yapısı, jeopolitik konumu, nüfusu milyonun üzerinde yer alan metropollerin yüksekliği, eğitime ulaşılabilirlik, ulaşım ağı, iletişim altyapısı sayılabilir. Ülkemizi bu temel göstergeler yönünden incelediğimizde,bunların pek çoğunda üst seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yatırımcıların yer alan kriterler kadar dikkat ettikleri finansal kriterler de var kuşkusuz. Finansal kriterlerin en önemlilerini büyüme, kaynağa ulaşılabilirlik, mevzuatı tahmin edilebilirliği, piyasanın derinliği olarak sıralayabiliriz. Bu Kriterlerin ülkemiz açısından ilk grupta yer alan kriterlere oranla biraz daha sıkıntılı olduğunu, pandeminin etkisiyle bu sıkıntının bir miktar daha yükseldiğini söylemek yanlış olmaz. Temel ve finansal kriterlerin hem yerel hem yabancı gayrimenkul yatırımcıları tarafından değerlendirildiğini göz önüne almakla birlikte kriterlerde meydana gelen olumsuz değişikliklerin özellikle yabancı yatırımcılar açısından çok daha dramatik sonuçlara sebep olacağını biliyoruz. 

PANDEMİ ETKİSİ 

Coronavirus bu dönemde kuşkusuz seyahat sınırlamalarına neden olduğu için 1-1,5 yıllık sürede fiziki ziyaretin olmaması gayrimenkul piyasasında çok önemli bir engel olarak kabul edildi. Yine salgının ülke ekonomilerinde önceliklerin değişmesine neden olması bunun yanında ofis ve alışveriş merkezleri kullanımının uzun süre kısıtlanmasına sebep olması ofis ve alışveriş merkezi yatırımlarına olumsuz etki ederken e-ticaretin hayatın vazgeçilmezleri arasında olması nedeniyle lojistik gayrimenkule ilgisi yükseltti. Konut segmentine baktığımızda ise biraz da öncesinde başlayan üretim kısıntısının pandeminin de etkisiyle yarattığı sonuçları bugün ciddi kira ve fiyat artışlarıyla yaşıyoruz. Ülkemiz yerli yatırımcılar açısından öteden beri,yabancı yatırımcılar açısından ise özellikle 2003 yılından başlamak üzere çok ciddi bir pazar konumunda. Bunun ana sebebi de az önce saydığım temel ve finansal göstergeler. Ülkemizin bu özelliğini, söz konusu belirleyicilerdeistikrarlı bir gelişimi sürdürdüğü sürece ve gayrimenkulün global döngüsüçerçevesinde sürdüreceğinden kuşkum yok.

 Hiç bir engel yok 

Ülkemiz hem yerli hem yabancı yatırımcılar açısından sadece gayrimenkul değil ekonominin hemen hemen tüm alanlarında önemli bir çekim merkezi. Pandemi süresince tüm dünyada hükümetlerin piyasaya doğrudan yada uygun koşullu borçlanma imkanlarına uygun ortam sağlayarak dolaylı olarak sürdükleri fonların ne şekilde yatırımlara dönüşeceği kuşkusuz önemli bir konu.Aşılama çalışmalarında alınan yol sonrası hayata yeniden dahil olmaya başlandığı son aylarda gördüğümüz gibi pandemi dönemi boyunca ertelenen tüketim hızla yükselmeye, hibrit çalışmayla da olsa ofislere yeniden dönülmeye, pandemi süresince konuşulan 'değişen barınma tercihlerine uygun konut arayışları fiiliyata geçmeye başladı. E-ticaretin. yıldızı, gayrimenkulle doğrudan bağlantılı lojistik çözümler, artık hayatımızın vazgeçilmezi.

Türkiye gayrimenkul sektöründe ciddi pazar! 

 Değişik Gayrimenkul segmentleri arasında, özellikle iş otellerinin ticari seyahatin kısmen de olsa sınırlanması nedeniyle yaşadığı daralma belki de değişik gayrimenkul segmentleri arasında geri dönüşü en geç olacak alan olarak görünüyor. Tüm bunlara baktığımızda doğru bir ekonomik yönetim, güvenilir birmevzuat ve hukuk güvencesi sağlandığı ve sürdürüldüğü sürece, öncelikle yerliyatırımcıların, sonrasında da yabancı bireysel ve kurumsal yatırımcıların ülkemize gayrimenkulüne yatırım yapmasının önünde hiçbir engel olduğunu düşünmüyorum. Global dinamikler izin verdiği ölçüde, başka bir ifadeyle gayrimenkul alanında global yatırım tercihlerinin olumlu seyrettiği bir düzende, ülke gayrimenkul yatırımlarının da ekonomik, mevzuatsal ve siyasi istikrar altında yükseleceğini beklemek yanıltıcı olmaz. Özellikle yerli yatırımcılar açısından eklemek istediğim ve çok önemli gördüğüm bir husus da finansal okuryazarlığın yükselmesi. Ekonominin her alanında olduğu gibi gayrimenkul alanında finansal okuryazarlığın artırılması, ne istediğini bilen, hesap yapabilen ve yatırım kararını bilinçli veren gayrimenkul yatırımcılarının,onlara arz yaratan geliştirici kesimin de daha doğru projeler geliştirmesine imkan vereceğini düşünüyorum. Bu şekilde oluşan bir yerel gayrimenkul piyasası doğal olarak yabancı yatırımcılar açısından da çok daha güvenilir ve tercih edilebilir bir ortam olacak."     

Yabancılar 2018-2021 yıllarında Türkiye'den kaç gayrimenkul aldı?