Türkiye'de 10 milyon atık geri kazanıldı!

Türkiye'de 10 milyon atık geri kazanıldı! Türkiye'de 10 milyon atık geri kazanıldı!

Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri'ne göre Türkiye'de 2012 yılında 672 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyet gösterdi. Geri kazanım tesislerinde 10 milyon ton atığın geri dönüşümü sağlandı...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 yılına ilişkin Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri İstatistikleri'ni açıkladı. 


Buna göre, Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Anketi, lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulandı. 


Anket sonuçlarına göre, 2012 yılında 83 atık bertaraf tesisi ve 589 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam 672 tesisin faaliyet gösterdiği tespit edildi. 


Toplam kapasitesi 480 milyon metreküp olarak tespit edilen 80 düzenli depolama tesisinde 24 milyon ton atık bertaraf edildi. Ayrıca, 2012 yılında faaliyette olan 116 bin ton/yıl kapasiteli 36 sterilizasyon tesisinde toplam 46 bin ton tıbbi atık sterilize edildi ve sterilize edilen tıbbi atığın yüzde 43'ü düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken yüzde 57'si ise belediye çöplüklerine gönderildi. 


Yakma tesislerinde 50 bin ton atık bertaraf edildi 


Toplam kapasitesi 61 bin ton/yıl olan 3 yakma tesisinde 47 bin ton tehlikeli ve 3 bin ton tehlikesiz olmak üzere toplam 50 bin ton atık bertaraf edildi. 


Toplam kapasitesi 389 bin ton/yıl olan 6 kompost tesisinde 159 bin ton atık işlem gördü ve 26 bin ton kompost üretildi. Ayrıca atık geri kazanımı lisanslı 32 beraber yakma tesisinde 539 bin ton atık yakılarak enerji geri kazanımı gerçekleştirildi. 


Lisanslı diğer 551 atık geri kazanım tesisinde ise toplam 9,5 milyon ton atık metal, plastik, kağıt ve benzeri ürünleri geri kazanımı sağlandı. Dünya