16 / 08 / 2022

Türkiye’de bina stoku, sanayi binaları hariç 9.4 milyona ulaştı!

Türkiye’de bina stoku, sanayi binaları hariç 9.4 milyona ulaştı!

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TurSEFF Projesi’nin Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu, Türkiye’de bugünkü bina stoku sanayi binaları hariç 9.4 milyon binaya ulaştığını söyledi.Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TurSEFF Projesi’nin Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu, 23-27 Eylül'de gerçekleştirilecek, 35 ülkeden 136 konuşmacının katılacağı Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu ZeroBuild Forum’da “Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı” başlıklı oturumda bilgi paylaşımında bulunacak.

TurSEFF tarafından yapılan açıklamada görüşleri yer alan Sarıoğlu  forum öncesinde; Türkiye için önemli bir fırsat olan sürdürülebilir enerji finansmanı alanında yapılması gerekenler hakkında görüşlerini aktardı.

Sarıoğlu şunları söyledi: "Türkiye’de bugünkü bina stoku sanayi binaları hariç 9.4 milyon binaya ulaştı. Son 20 yılda inşa edilen sanayi hariç bina sayısı ise 1.8 milyondur. Bu istatistik, 2000 yılından bu yana inşa edilen binaların tamamı standart ve yönetmeliklere uygun yapılmış olsa bile bina stokunun yüzde 81’inin halen yalıtımsız ya da eksik yalıtımlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kentsel dönüşüme önem verilmeye devam edilmesi ve kentsel dönüşüm kapsamı dışında kalan mevcut binalar için enerji verimliliği rehabilitasyon programları oluşturulması gerekmektedir.

Eski bina sahipleri, finansman yetersizlikleri nedeniyle bu girişimlerde bulunamamaktadır. Oluşturulacak rehabilitasyon programlarına kısmi hibe ve/veya düşük faizli uzun vadeli ödemeli finansal çözümler de mutlaka dahil edilmelidir. Kamu binalarında enerji verimliliği konusu son yıllarda uluslararası fonlarca desteklenmeye başlanmıştır. Bu bir fırsat olarak görülmelidir. Bu yönde geliştirilen ve geliştirilecek olan projelerin doğru şekilde yönetilmesi çok önemli olacaktır. Kamu binalarının sayısı özel binalara oranla her ne kadar çok az da olsa piyasaya örnek teşkil etmesi nedeniyle önemsenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır."