Türkiye'de binaların ömrü uzatılmalı!

Türkiye'de binaların ömrü uzatılmalı!

Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, deprem bilincinin artışına katkı sağlanmasının amaçlandığı 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında önemli açıklamalar yaptı.


Deprem bilincinin artışına katkı sağlanmasının amaçlandığı 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında açıklamalar yapan Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, depremden öte güvensiz binaların yüksek risk taşıdığını söyledi. Topraklarının yüzde 98’i deprem kuşağında olan Türkiye’de acilen yıkılıp yeniden yapılması gereken 7.5 milyon riskli konut bulunduğunu anımsatan Nimetullah Kaya, bina ömrünü uzatacak nitelikli yapıların inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Ülkemizdeki milyonlarca konutta, binaların gücünü zayıflatan korozyonu önleyen su yalıtımı uygulamasının bile bulunmadığına değinen Kaya; mühendislik ve mimari açıdan teknik kurallara uygun şekilde projelendirilmiş, kaliteli malzemelerle ve doğru işçilikle üretilmiş binaların depremi riskli olmaktan çıkardığını belirtti. Türkiye’nin bir Yapı Yasası’na ve sağlıklı işleyen bir yapı denetim sistemine ihtiyacı olduğuna da değinen Nimetullah Kaya, vatandaşların da konut alırken her detayı sorgulamaları gerektiğini söyledi.

Türkiye

Deprem ülkesi Türkiye’de sağlam ve sürdürülebilir binaların hayati önem taşıdığına değinen Şua İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, depremle ilgili bilinç artışının hedeflendiği 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında açıklamalar yaptı. Her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğu halde hala depreme hazırlıklı olmayan ülkemizde güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyaç olduğunu dile getiren Kaya, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bugün Türkiye genelindeki milyonlarca konutta, binaların gücünü zayıflatan korozyonu önleyen su yalıtımı uygulaması bile bulunmuyor. Oysa mühendislik ve mimari açıdan teknik kurallara uygun şekilde projelendirilmiş, kaliteli malzemelerle ve doğru işçilikle üretilmiş binalar depremi riskli olmaktan çıkarıyor. Yapı kalitesinin artırılması ve uzun ömürlü binaların inşa edilmesi gerekiyor. Yerkürenin kendi varlığını sürdürme gerçeği olan depremler elbette dünya var olduğu sürece devam edecek. Önemli olan teknolojiden de faydalanarak depreme dayanıklı yapılar hayata geçirmek.”

Vatandaşlar konut alırken her detayı sorgulamalı

Ülkemizde hali hazırda acilen yıkılıp yeniden yapılması gereken 7.5 milyon riskli konut bulunduğunu dile getiren Kaya, “Bu noktada yenilenecek yapıları; şehrin mimarisine uygun, her türlü teknik altyapıya sahip ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde planlanmak büyük önem taşıyor. Vatandaşlara da bu konuda önemli bir rol düşüyor. Konut alırken binanın deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediği başta olmak üzere her detayın sorgulanması gerekiyor. Bu noktada; projelerini yönetmeliklere uygun olarak ileri inşaat teknolojisi ve yüksek kaliteli malzemelerle hayata geçiren, sermaye yapısı ve referansları güçlü, köklü inşaat firmalarını tercih etmek büyük avantaj sağlıyor.” dedi.

Türkiye

Türkiye’nin acil olarak bir Yapı Yasası’na ihtiyacı var

Türkiye’nin acil olarak bir Yapı Yasası’na ihtiyacı olduğuna değinen Nimetullah Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: “İnşaat sektörü profesyonelleri olarak denetimin önemini her zaman, her platformda vurguluyoruz. Türkiye’ye özel bir Yapı Yasası’nın çıkarılması, bir sektörü değil tüm ülkeyi kalkındıracak bir hamle olacak. Denetim konusunda disiplini sağlamak için de olası ihmallerin önüne geçilecek bir denetim mekanizması oluşturulması şart. İnşaatlarda sadece betonun ve demirin değil, yalıtım başta olmak üzere tüm malzemelerin ve aynı zamanda binanın yapım ve uygulama süreçlerinin denetlenmesi gerekiyor. Denetimdeki aksaklıkları çözemezsek kalitesiz ve plansız yapılaşmadaki sorunların önüne geçmemiz mümkün değil. Binaların betonarme, çelik ya da başka bir malzemeden inşa edilmesinden çok daha önemli olan, nasıl yapıldığından emin olunması. Eğer binalar deprem ülkesinde olması gereken standartlara uygun inşa edilmemişse ve yapım aşamasında sağlıklı bir denetim gerçekleşmemişse depremlerde maalesef ki büyük kayıplar vermeye devam ederiz.” 
 

Türkiye'de üç yılda 1.5 milyon konut dönüşecek!