Türkiye'de yaşayanlar en çok gayrimenkul yatırımı yapmayı planlıyor!

Türkiye'de yaşayanlar en çok gayrimenkul yatırımı yapmayı planlıyor!

Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, finansal yatırımlar ile ilgili gerçekleştirdiği araştırmada ilgi çekici sonuçlara ulaştı. Sp nuçlara göre;Türkiye'de en çok gayrimenkul yatırım planlanıyor...Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, finansal yatırımlar ile ilgili gerçekleştirdiği araştırmada ilgi çekici sonuçlara ulaştı. Araştırma kapsamında görüşülen kişilerin yüzde 61’i bir yıl öncesinde bireysel tasarruf portföylerinde altına mutlaka yer verdiğini söylerken, şu anda portföylerinde altına yer verenlerin oranı yüzde 53’te kaldı. Görüşülen 10 kişiden 8’i yeni yatırım planları yaptıklarını vurguladı. Katılımcıların yüzde 67’si ileride yapmayı planladığı yeni yatırımın gayrimenkul olduğunu belirtti.


Hitay Yatırım Holding firmalarından, Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, finansal yatırımlar ile ilgili detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. 7-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında online olarak yapılan araştırmaya, 25 yaş üstü, çalışan, son bir yıl içerisinde tasarruf yapan 304 kişi katıldı.


DORinsight’ın araştırmasına katılanların yüzde 57’si son bir yıl içerisinde gelirlerinin yüzde 1-yüzde 20’sini tasarrufa ayırdığını belirtirken, yüzde 31’i gelirlerinin yüzde 21-yüzde 40’ını, yüzde 9’u gelirlerinin yüzde 41-yüzde 60’ını, yüzde 2’si gelirlerinin yüzde 61-yüzde 80’ini,  yüzde 1’i ise gelirlerinin yüzde 81-yüzde 100’ünü tasarrufa ayırdığını söyledi. Görüşülen kişilerin yüzde 61’i bir yıl öncesinde bireysel tasarruf portföylerinde altına, yüzde 30’u mevduata, yüzde 26’sı dövize, yüzde 9’u borsaya, yüzde 8’i ise tahvil/bonoya yer verdiğini dile getirdi.


Tasarrufta gayrimenkule yönelim artıyor


Çalışmaya katılanlara “Şu anda bireysel tasarruflarınızı hangi enstrümanlarda değerlendiriyorsunuz?” sorusu sorulduğunda ise yanıtlarda, bir yıl öncesine oranla altına yatırım yapanların azaldığı, gayrimenkule yönelimin arttığı görüldü. Yanıtlara bakıldığında portföylerinde altına yer verenlerin oranı yüzde 53 oranıyla birinci sırayı alırken, altını sırayla yüzde 30 mevduat, yüzde 25 döviz, yüzde 18 gayrimenkul, yüzde 11 borsa, yüzde 8 tahvil/bononun takip ettiği belirlendi.


25-34 yaş arasındaki kişiler tasarruf için altını tercih ediyor


Araştırmanın sonuçlarına göre, 25-34 yaş arasındaki kişilerin altını tasarruf aracı olarak görme eğilimleri daha fazla. Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, 25-34 yaş arasındaki kişilerin yüzde 62’sinin bireysel tasarruflarında altına mutlaka ver yerdiği görüldü.


Yatırımlarda değişiklik yapılmasının nedenleri neler?


DORinsight’ın araştırmasında, yatırımlarında değişiklik yapan katılımcılara bunun nedenleri sorulduğunda ise yanıtların başında yüzde 35 ile “ekonomik kötüleşme” yer aldı. Sırasıyla diğer cevaplar “siyasi belirsizlik” (yüzde 31), “gelirimin artması” (yüzde 29), “küresel ekonomik değişimler” (yüzde 22), “ekonomik iyileşme” (yüzde 19) oldu.


10 kişiden 8’i yeni yatırım planları yapıyor


Araştırma kapsamında görüşülen 10 kişiden 8’i yeni yatırım planları yaptıklarını söyledi. Yatırım yapmayı düşünen katılımcıların yüzde 67’si, en çok gayrimenkul yatırımı yapmayı planlarken, onu sırasıyla yüzde 50 ile otomotiv, yüzde 25 ile arsa takip etti.


Katılımcılara “Sizce önümüzdeki 5 sene Türkiye açısından nasıl geçecek?” sorusu yöneltildiğinde ise yüzde 34’ü “iyi” yanıtını verirken, yüzde 28’i “ne iyi, ne de kötü” dedi. Yüzde 38’i ise iyi geçmeyeceğini düşündüklerini belirtti.