15 / 08 / 2022

Türkiye'deki teknopark sayısı 74'e ulaştı!

Türkiye'deki teknopark sayısı 74'e ulaştı!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'yle birlikte Türkiye'deki teknopark sayısının 74'e yükseldiğini söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin açıklamalar yaptı. Star gazetesinde yer alan habere göre, teknoloji geliştirme bölgelerinin, 2001 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme ile kurulmaya başladığını belirten Özlü, Türkiye'nin bu alanda çok önemli mesafe katettiğini belirtti.

Bakan Özlü, bu ay Resmi Gazete'de kuruluş kararları yayımlanan "Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" ve "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti" ile birlikte Türkiye'deki teknopark sayısının 74'e ulaştığına dikkati çekti. Söz konusu bölgelerin sanayiciyi, araştırmacı ve üniversitelerle buluşturarak teknolojik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesine olanak sağlayacağını belirten Özlü, "Teknoloji geliştirme bölgelerini desteklemeye ve artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi hakkında açıklamalar yapan  Özlü, bölgenin ağırlıklı olarak savunma sanayisi teknolojileri, enerji, otomotiv, bilişim ve nanoteknoloji alanlarında faaliyet göstermesinin planlandığını söyledi.

Bölgede, teknopark inşasının tamamlanmasının ardından 2 çok uluslu, 5 büyük ölçekli olmak üzere küçük ve orta boy işletmelerin yer alması öngörüldüğünü belirten Özlü, "Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin, üniversite aracılığıyla teknik ve yönetsel destekler sağlanarak katma değer üreten bir yapıda olması amaçlanıyor. Sanayi ve üniversite etkileşimi yoluyla, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde aracı olan, gelişimi destekleyen ve bu konularda yetkin kişilerden oluşan bir 'Ar-Ge Kampüsü' oluşturulması hedefleniyor." dedi.

Faruk Özlü, kuruluş kararı yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti'ne de değinerek, bölgede ağırlıklı olarak ileri gıda teknolojileri, genetik, biyomühendislik, tıp, genom, kök hücre, medikal teknolojiler, kimya, ileri malzeme, enerji, yeni üretim yöntemleri, bilişim/yazılım teknolojileri, kalite geliştirme sistemleri ve geri dönüşüm gibi yüksek nitelikli çalışmaların gerçekleştirilmesini beklediklerini belirtti.

Bu yerleşkede, ilaç araştırma merkezi, nano/biyoteknoloji merkezi, klinik araştırma uygulama merkezi ve vektörle bulaşan hastalıklar araştırma uygulama merkezi gibi özel yapıların yer almasını planladıklarını dile getiren Özlü, teknopark tam doluluğa ulaştığında en az 50'si büyük ölçekli olmak üzere 300 firmanın faaliyet göstereceğini söyledi.