Türkiye’nin yeni bir kırsal gelişim politikasına ihtiyacı var!

Türkiye’nin yeni bir kırsal gelişim politikasına ihtiyacı var! Türkiye’nin yeni bir kırsal gelişim politikasına ihtiyacı var!

İmpo İmar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, Türkiye’nin yeni bir kırsal gelişim politikasına ihtiyacı olduğunu söyledi...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Türkiye'de bugüne kadar 24 şehirde 40 ilçenin planlamasına katkıda bulunan İmpo İmar ekibi, kırsal alanları da planlıyor. İmpo İmar ekibi, Yalova il bütününde ve Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ve Elbistan ilçelerinde yer alan kırsal alanlarda bütünleşik planlama yaklaşımıyla analiz ve planlama çalışmalarını da hazırlıyor.

İmpo İmar’ın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, Türkiye’nin sağlıklı gelişimi ve kentleşmesi açısından sadece ilçe ve şehirlerin değil, kırsal alanların da planlanması gerektiğini söyledi.  

Oflaz, imar planlamasının bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğini anlatrarak “Sadece şehirlerin gelişimini planladığınızda, gelişim ve yaşam sorunları yaşayan kırsal bölgelerdeki sıkıntı kent planlarının başarısını etkileyecektir. Dolayısıyla planlamada bu ayağın ihmal edilmemesi gerekir” dedi.

Şehir ve Bölge Plancısı Hüseyin Oflaz, şehirleşme sorunları, endüstrileşme ihtiyacı gibi dış etkenler nedeniyle bugün kırsal alanların planlanmasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

Oflaz, “1996 yılından bu yana imar planları hazırlayan bir ekip olarak, köy ve kırsal alanların planlanması işinde de çalışıyor olmaktan dolayı gururluyuz. Bunun bize ayrı bir sorumluluk yüklediğine inanıyoruz. Çünkü 2023 hedeflerine giden yolda, Türkiye’nin yeni bir kırsal planlama sürecine ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Köy ve kırsal planlamanın yerleşim birimlerinin sorunlarının tümüyle çözülmesi için yapılan bir planlama olduğunu söyleyen Hüseyin Oflaz,  kırsal planlamanın, tarımsal planlama ile aynı anlamda olmadığını vurguladı.

Ülkemizde “kırsal alan” denildiğinde ilk akla gelen tanımın, mücavir alan dışındaki köyler olmakla birlikte mücavir alan içerisindeki köyler ve son yasal düzenlemeler sonucu ortaya çıkan “kırsal mahallelerin” de aslında bu tanımı kapsadığını belirten Oflaz, planlamada kavramların muğlaklığından dolayı sorunlar yaşanabildiğini söyledi. Hüseyin Oflaz  yaşanılan sorunları şu sözlerle özetledi:

“Mücavir Alan Tanımı Yeniden Değerlendirilmeli”

“Kırsal alanlarda yapılaşmayı yönlendiren en önemli yasal düzenleme “Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği” nde mücavir alanlardaki köyler ile mücavir alan dışındaki köyler arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Örneğin, mücavir alan içerisine alınan köylerde nispeten daha kentsel bir dokunun ortaya çıkması mümkündür. Büyükşehir Belediyelerinde ise tüm köyler, kırsal mahalleler tanımı altında “mahalle”ye dönüşmektedir. Bu nedenle “kırsal alan” tanımının da yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.”

Hüseyin Oflaz, kırsal alanların kendine özgü fiziksel, ekonomik, sosyal dokusu ile belirli bir yapısal özellik taşıdığını anlatarak, bu sorunların çözümüne yönelik olarak kırsal alanların mevcut durumlarını yeniden analiz eden kırsal gelişim politikasının oluşturulmasını önerdi.
 

pus