Tuzla İstasyon Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Tuzla İstasyon Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda! Tuzla İstasyon Mahallesi 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, İstasyon Mahallesi, 6292, 6291, 6295, 6294 ve 961 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın  10.04.2020 tarihli ve E.85989 sayılı yazısı ile; Tuzla İlçesi, İstasyon Mahallesi 6291, 6292, 6294, 6295 ve 961 parsellerin içerisinde bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifinin Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 07.10.2019 tarih ve 232954 sayılı yazısı ile Rezerv Alan ilan edilmesi sebebiyle 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca NİP-34746725 ve UİP-34292044 plan işlem numaraları ile 10.04.2020 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 22.04.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın