08 / 08 / 2022

U2 Desıgn Mühendislik Ve Danışmanlık Limited Şirketi kuruldu!


U2 Desıgn Mühendislik Ve Danışmanlık Limited Şirketi Maltepe'de Burak Cengi ve EMre Erbaş ortaklığında kuruldu.U2 Desıgn Mühendislik Ve Danışmanlık Limited Şirketi Maltepe'de Burak Cengi ve EMre Erbaş ortaklığında kuruldu.

U2 Desıgn Mühendislik Ve Danışmanlık Limited Şirketi konusu:
MÜHENDİSLİK 1) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaatların mekanik, mimari, iç mimari, statik, havalandırma, ısıtma, soğutma, yangın önleme, deprem uyarı, elektrik ve cephe projelerinin çizilmesi, hazırlanması ve uygulanması 2) Yurtiçinde ve yurtdışındaki her türlü inşaat projelerinde danışmanlık, teknik danışmanlık ve kontrolörlük yapmak, 3) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaatların projelerin teknik olarak hesaplamalarının yapılması, mühendislik hizmetlerinin verilmesi, 4) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü mühendislik projelerinin üretilerek uygulanması, TİCARET 1) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü ev ve ofis eşyalarının alım, satımı ile imalatını yapmak, 2) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü endüstriyel ürünlerin alım, satımı ile imalatını yapmak, 3) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü motorlu taşıtlarının alım, satımı ile imalatını yapmak, 4) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü motorlu taşıtların yedek parçalarının alım, satımı ile imalatını yapmak, 5) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü elektrikli ve elektronik ürünleri ile dayanıklı tüketim mallarının alım, satımı ile imalatını yapmak, İNŞAAT 1) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaatların taahhüt ve müteahhitlik işlerini yapmak inşaat konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında toplu veya münferit konut faaliyetleri, iş merkezleri, ofis, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, sanayi yapıları turistik tesisler, sosyal hizmet yapıları kara yolları, kanallar, kanalizasyonlar, köprüler, barajlar, limanlar, her türlü hafriyat işleri ve benzeri kamu ve özel teşebbüslerin ihale ve taahhütlerine iştirak etmek, her türlü inşaat ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri almak satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Yukarıda sayılan işler için gerekli her türlü inşaat malzemeleri demir, profil, sac, çimento, kum, çakıl, kereste, boya, tuğla, kiremit, fayans ve buna benzer inşaat malzemelerinin alım, satım, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, 2) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kat karşılığı inşaat işlerini yapmak,Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü zemin mühendisliği, temel inşaatı, kazıklı temel inşaatı, zemin sondajları, zemin etütleri, kara ve deniz dibi haritalarının yapılması, zemin mekaniği, ve zemin dinamiği laboratuarlarının kurulması ve çalıştırılması, her türlü su üstü ve su altı inşaat deniz ve kara boru hatları, liman, iskele, barınak ve benzeri tesislerin kurulması ve çalıştırılması ile ard germe ve öngerme işlerini yapmak, 3) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işlerinin projelendirilmesi, inşası ve bunlara ilişkin elektronik, elektrik ve mekanik tesisatın yapımı, işletmeye hazır hale getirilmesi işlerini yapmak ve yaptırmak, 4) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat, taahhüt, onarım, hafriyat ve nakliye işleri yapmak ve yaptırmak. 5) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat malzemeleri, izolasyon yalıtım, sıhhi tesisat malzemeleri alım satımını dahili ve harici ticaretini yapmak. 6) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işlerinin yapılabilmesi için gerekli izin ruhsat ve belgeleri temin etmek, 7) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat yapım ve işletilmesi ile alakalı ve kanunen cevaz verilen sair yatırım ve işleri yapmak, GAYRİMENKUL 1) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü gayrimenkul alım, satım ve kiralamasına aracılık yapmak, komisyonculuk ve danışmanlık hizmeti vermek, 2) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmaları yapmak ve bunların satın alımları sonucunda gerekli kamu, kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemleri takip etmek, 3) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek, 4) Yurtiçinde ve yurtdışında yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayrimenkuller üzerinde gerekli araştırmaları yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli kamu, kurum ve kuruluşlarındaki iş ve işlemleri takip etmek 5) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek, sözleşmeler düzenlemek, 6) Komisyon mukabilinde yurtiçinde ve yurtdışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı ve pazarlamasını yapmak, 7) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaatların taahhüt ve müteahhitlik işlerini yapmak inşaat konusu ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında toplu veya münferit konut faaliyetleri, iş merkezleri, ofis, alışveriş merkezleri, eğlence yerleri, sanayi yapıları turistik tesisler, sosyal hizmet yapıları kara yolları, kanallar, kanalizasyonlar, köprüler, barajlar, limanlar, her türlü hafriyat işleri ve benzeri kamu ve özel teşebbüslerin ihale ve taahhütlerine iştirak etmek, her türlü inşaat ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri almak satmak, kiralamak ve kiraya vermek. Yukarıda sayılan işler için gerekli her türlü inşaat malzemeleri demir, profil, sac, çimento, kum, çakıl, kereste, boya, tuğla, kiremit, fayans ve buna benzer inşaat malzemelerinin alım, satım, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak, 8) Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat ve taahhüt işlerinin projelendirilmesi, inşası ve bunlara ilişkin elektronik, elektrik ve mekanik tesisatın yapımı, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.