08 / 08 / 2022

Umut Group Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Umut Group Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 120 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Hasanoğlu, Ertuğrul Solmaz ve Mohamed Fatih ortaklığında kuruldu.Umut Group Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bugün Başakşehir'de 120 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Hasanoğlu, Ertuğrul Solmaz ve Mohamed Fatih ortaklığında kuruldu.

Umut Group Gayrimenkul Yatırım İnşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi konusu:
GAYRİMENKUL 1 - Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2 - Gayrimenkulün ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması, kiralanması, aracılık ve danışmanlık faaliyetlerinin yapılması. 3 - Gayrimenkul acentelerinin faaliyetleri için gerekli işletmelerin açılması açılmış işletmeler ortak olunması devredilmesi devralınması. 4 - Her türlü gayrimenkul yatırım danışmanlığı, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. İNŞAAT 1 - Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2 - Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3 - Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4 - Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5 - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6 - Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7 - Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8 - Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9 - Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10 - Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks , asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, 11 - Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 12 - İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. GIDA 1 - Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, imalatını, ithalat ve ihracaatını yapmak gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 2 - İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 3 - Lokanta, kahvehane, çay bahçesi, kafeterya, pastane, pide kebap salonu, gibi işletmeleri açmak işletmek, devralmak ve devretmek. 4 - Her türlü fast food ürünlerinin imalatını alımını satışını toptan ve perakende ticaretini ithalat ve ihracatını yapmak. 5 - Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. Bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 6 - Her çeşit canlı hayvan alımı, satımı, pazarlamasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü eti yenebilir, canlı hayvanların usul ve esaslar dahilinde kesimi yapmak. Besicilik ve hayvan yetiştiriciliği yapmak. Her türlü besihane, kuluçhane, kesimhane, derihane, tabakhane, hayvani yağ eritme tesisi, buzhane ve soğuk hava tesisleri, mezbaha, kiralayabilir ve işletebilir 7 - Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. Her türlü et süt vb gibi gıda ürünleri almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. Hayvanlardan elde edilen et ve süt mamullerinin (Salam, sucuk, pastırma, sosis, peynir,süt) üretimi, işlenmesi, alımı, satımı, ithali ve ihracatını yapar. Et ve et mamullerinin üretimi ile ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.