Uşak'ta 19.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkuller!

Uşak'ta 19.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkuller! Uşak'ta 19.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkuller!

​​​​​​​Uşak 3. İcra Dairesi Müdürlüğü, Uşak ili, Merkez ilçesi, Emirfakı Köyü, Aktaş Köyü ve Fevziçakmak Mahallesi'nde yer alan üç gayrimenkulleri toplam 19 milyon 664 bin 91 TL'ye icradan satıyor...


Uşak 3. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından Uşak ili, Merkez ilçesi, Emirfakı Köyü, Ova mevkii, 102 ada, 12 parseldeki 29 bin 402,83 metrekarelik tarla, Uşak ili, Merkez ilçesi, Aktaş Köyü, Köle Tepesi mevkii, 109 ada, 73 parseldeki 12 bin 430,49 metrekarelik tarla, Uşak ili, Merkez ilçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 1908 ada, 12 pareldeki 2 bin 335,00 metrekarelik bina toplam 19 milyon 664 bin 91 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 13 Ocak 2020 tarihinde saat 10:50'de gerçekleştirilecek. 

İlan metni:
T.C. UŞAK 3. İCRA DAİRESİ
2018/2988 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :


1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak ili,Merkez ilçe,Emirfakı Köyü,Ova mevkii,102 ada,12 parsel (Eskisi:466) tapu kaydında 29.402,83 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte olup yine Uşak ili ,Merkez ilçe,Emirfakı Köyü,Ova mevkii, 163 ada,18 parsel (Eskisi: 465) tapu kaydında 2.809,60 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte ise de söz konusu taşınmazlar bir bütün halinde kullanılmakta olup üzerinde TAVUK ÇİFTLİĞİ( TAVUK KÜMESİ İŞLETMESİ) bulunmakta olup mevcut durumda tarla niteliği taşımamaktadır.Kasaplık piliç üretimi yapılmaktadır.Bu işletme içerisinde bulunan her yapı işletmenin tamamlayıcısı olan bir yapıdır ve ayrı ayrı düşünülümez.Bu nedenle değerlemesi toplu olarak yapılmıştır ve her iki taşınmaz birlikte üzerindeki Tavuk çiftliği(Tavuk Kümesi işletmesi) ile birlikte satışa çıkarılmıştır.
TAŞINMAZLAR VE ÜZERİNDE BULUNAN TAVUK ÇİFTLİĞİNİN BİLEŞENİ OLAN YAPILAR:
1-YÖNETİCİ LOJMANI: Taşınmazların Uşak-Gediz yoluna cephe olan sınırdaki ana girişten girildiğinde sol tarafta konumlu ilk yapıdır.Zemin Kat + 1 normal kat olarak inşa edilen yapının zemin katı 150,00 m2 inşaat alanına sahiptir.Bu binanın 1.katının batı cephesinde 1,00 m.çıkma verilmiştir ve 1.katın alanı büyütülmüştür.Bunun sonucunda 1.katın alanı 176,00 m2 olmuştur.2006 yılında betonarme yapı tarzında inşa edilen bu bina 3/A sınıfındadır ve 13 yaşındadır.Bu binanın toplam alanı 326,00 m2.dir.( Zemin kat: 150,00 m2, 1.Kat: 176,00 m2)
2-İDARİ BİNA: Bodrum kat+ zemin kat olarak betonarme yapı tarzında inşa edilmiş yapının alanı 120,00 m2.dir(Bodrum kat: 60,00 m2, Zemin kat: 60,00 m2).Yapı 2/B sınıfındadır.Bina 2005 yılında yapılmıştır.
3-TEK KATLI AHIR: Kargir (tuğla yığma) yapı olarak inşa edilmiş olan yapının inşaat alanı 67,50 m2 ve yapı sınıfı da 1/B'dir.Yapı 2005 yılında yapılmıştır.
4-SİLAJ DEPOSU: Betonarme yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı yapının inşaat alanı 81,00 m2 ve yapı sınıfı da 1/A'dır.Yapı 2005 yılında yapılmıştır.
5-GÜBRE DEPOSU: Betonarme yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı yapının inşaat alanı 350,00 m2 ve yapı sınıfı da 1/A'dır.Yapı 2005 yılında yapılmıştır.
6-PARSELİN GÜNEY CEPHESİ ÜZERİNDEKİ KÜMESLER: 102 ada, 12 parselin güney cephesi üzerinde 3 adet kümes inşa edilmiştir.Kargir(briket yığma) olarak inşa edilmiş bu yapıların çatıları çelik konstrüksiyon ve çatı örtü malzemesi de galvanize saçtan yapılmıştır.Bu yapıların sınıfı 2/B vetoplam inşaat 2.850,00 m2.dir. (1.Kümes: 600,00 m2, 2.Kümes: 1.200,00 m2, 3.Kümes: 1.050,00 m2 ) Bu yapılar 2005 yılında yapılmıştır.
7-YEM DEPOSU: Tek katlı kargir yapı(briket yığma) olarak inşa edilmiş olan yapının çatısı ahşap malzemeden yapılmış ve çatı örtü malzemesi olarak da saç malzeme kullanılmıştır.Yapının inşaat alanı 288,00 m2 ve yapı sınıfı da 1/A'dır.Yapı 1996 yılında yapılmıştır.
8-PARSELİN KUZEY CEPHESİ ÜZERİNDEKİ KÜMESLER: 102 ada,12 parselin güney cephesi üzerinde 3 adet kümes inşa edilmiştir.Kargir(briket yığma) olarak inşa edilmiş bu yapıların çatıları çelik konstrüksiyon ve çatı örtü malzemesi de galvanize saçtan yapılmıştır.Bu yapıların yapı sınıfı 2/B ve toplam inşaat 3.700,00 m2.dir. (1.Kümes: 1.300,00 m2, 2.Kümes: 1.300,00 m2, 3.Kümes: 1.100,00 m2 )Bu yapılar 1996 yılında yapılmıştır.
9-İŞÇİ LOJMANI: Zemin kat + 2 normal kat olarak inşa edilen yapının zemin katı 120,00 m2 inşaat alanına sahiptir.Binanın üst katlarında daralma ve genişleme olmamıştır.2006 yılında betonarme yapı tarzında inşa edilen bu bina 3/A yapı sınıfındadır.Bu binanın toplam alanı 360,00 m2.dir (Zemin kat: 120,00 m2, 1.Kat: 120,00 m2, 2.Kat: 120,00 m2)..Bu bina 1996 yılında yapılmıştır.
10-İDARİ BİNA: İşçi lojmanının ön tarafında (batı tarafında) Zemin kat olarak betonarme yapı tarzında inşa edilmiş yapının alanı 56,00 m2.dir.Yapı sınıfı da 3/A'dır.Yapı 1996 yılında yapılmıştır.
11-TEK KATLI KARGİR KÜMES: İşçi lojmanın güney tarafında inşa edilmiş bu yapı kargir (tuğla yığma) yapı olarak inşa edilmiş olan bu yapının inşaat alanı 40,00 m2 ve yapı sınıfı da 1/B'dir.Yapı 1996 yılında yapılmıştır.
12-PARSELLERİN KUZEY DOĞU CEPHESİ ÜZERİNDEKİ KÜMESLER: Bu yapıların büyük kısmı 163 ada ,18parsel üzerinde ve kısmen 102 ada, 12 parsel üzerinde inşa edilmiştir.Bu kümesler 2 blok halinde ve kargir (briket yığma) olarak inşa edilmiş ancak doğu tarafta yola cephe olan duvar betonarme olarak inşa edilmiştir.Bu iki kümesin çatıları tadilat maksatlı olarak kaldırılmıştır.Bu nedenle bu yapıların yapı sınıfı 1/A olarak değerlendirilmiştir.Yapıların toplam inşaat alını 2.120,00 m2.dir (1.Kümes: 1.280,00 m2, 2.Kümes: 840,00 m2 ).Bu yapılar 1996 yılında yapılmıştır.
13-YER DÖŞEMESİ: 2 blok halinde inşaat edilmiş olan çiftliğin Uşak-Gediz Karayolundan sağlanan ana girişten batı istikamete doğru beton kilitli yer kaplama taşı ile yer döşemesi yapılmıştır.Yer kaplaması yapılan alan toplam 500,00 m2.dir.Bu alanın yapı sınıfı da 1/A yapı sınıfı olarak değerlendirilmiştir.bu iş 2005 yılında yapılmıştır.
14-TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE BULUNAN AĞAÇLAR: Taşınmazlar üzerinde muhtelif cins ve yaşta meyve ağacı ve park ağacı dikilmiştir.10 yaşlarında 12 adet ceviz ağacı, 5 adet elma ağacı.4 adet erik ağacı,1 adet badem ağacı, 1 adet kayısı ağacı,23 adet çam ağacı,10 adet kavak ağacı(kavak ağaçları 15 yaşında kesim olgunluğuna uluşırlar.Bundan dolayı fidan değeri ve bakım masrafları üzerinden kıymetlendirilmiştir.), 20 yaşlarında 10 adet ceviz ağacı, 5 adet asma(bağ) ağacı, 4 yaşlarında 12 adet armut ağacı ve 5 yaşlarında 5 adet çam ağacı.
Adresi :Emirfakı Köyü, Ova mevkii, 102 ada, 12 parsel ve 163 ada, 18 parsel-UŞAK)
Yüzölçümü : Uşak ili,Merkez İlçe, Emirfakı Köyü, Ova mevkii 102 ada, 12 parsel 29.402,83 m2 , Uşak ili,Merkez İlçe, Emirfakı Köyü, Ova mevkii 163 ada, 18 parsel 2.809,60 m2.dir.
İmar Durumu :Köy yerleşik alan dışında,imar planı yok, yapı ruhsat izin kayıt belgesi yok
Kıymeti : 4.639.348,45 TL ( Her iki parsel ve üzerindeki Tavuk Çiftliği İşletmesi için Toplam 4.711.879,72 TL. Kıymet değeri biçilmiş olup, satış işleminin kayıtlı makine-ekipmanlardan ari olarak satışına karar verildiğinden toplam değer üzerinden 72.531,27 TL. Makine -ekipman değeri düşülerek satışa çıkarılmıştır.Arazi,yapıların ve taşınmaz üzerindeki ağaçların değeri şartnamede belirtilmiştir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.ve 2.derece ipoteği, hacizler ve iki taşınmaz içinde 36.000,00 TL. Toplam Bedelle 3 yıllığına (tesis tarihi 09.11.2018) Hatice ALAGÖZ lehine Kira Şerhi tesisi vardır.
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Şeker Fabrikası yanı Adalet Sarayı 3.İcra Müdürlüğü önü-koridor-UŞAK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak ili,Merkez ilçe, Aktaş Köyü,Köle Tepesi mevkii, 109 ada, 73 parselde (eskisi 282 parsel) kayıtlıana taşınmaz 12.430,49 m2 alanlı Tarla olarak gözükmekte olup ,parsel üzerinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun hibe desteği ile tesis edilmiş 120 Büyükbaş Kapalı Süt Tesisi(Büyükbaş Hayvan Ahırı İşletmesi)bulunmakta olup mevcut durumda tarla niteliği taşımamaktadır.Bu işletme içerisinde bulunan her yapı işletmenin tamamlayıcısı olan bir yapıdır ve ayrı ayrı düşünülemez.Bu nedenle toplu olarak ,bir bütün olarak değerlemesi yapılmıştır.Taşınmaz ve üzerinde bulunan tesisin bileşeni olan yapıları,asfalt köy yoluna cephe olan güney taraftan olan girişinden itibaren soldaki ilk yapı olan yönetici lojmanından başlayarak yapılmış olup, idari bina taşınmazın güney batı köşesinde konumludur.Bu tesisin inşaatı 2016 yılında tamamlanmıştır.Yapılar için Uşak İl Özel İdaresince 08.12.2016 tarihli Yapı Kullanma İzin Belgeleri düzenlenmiştir.Bu nedenle tesis 3 yaşında yapılardan oluşmaktadır.
1 NOLU YAPI:İDARİ BİNA: Taşınmazların Uşak-Gediz yoluna cephe olan sınırdaki ana girişten girildiğinde sol tarafta konumlu ilk yapıdır.Zemin kat inşa edilen yapı 100,00 m2 inşaat alanına sahiptir.2016 yılında betonarme yapı tarzında inşa edilen bu bina 3/A yapı sınıfındadır.Bu binanın toplam alanı 100,00 m2.dir.
2 NOLU YAPI: FOSEPTİK ÇUKURU: Zemin altı bir yapıdır.2 adet olarak inşa edilmiştir.Birisi idari binanın kuzey tarafında,diğeri de ahırın arka tarafında(kuzey doğu köşesinde)bulunmaktadır.Toplam alanı 25,92 m2..dir.Yapı sınıfı 2/B'dir.Bina 2016 yılında yapılmıştır.
3 NOLU YAPI:SAĞIMHANE BİNASI: Kargir yapı tarzında ve çelik konstrüksiyon çatı olarak inşa edilmiş olan bu yapının inşaat alanı 164,76 m2 ve yapı sınıfı da 1/C'dir.Yapı 2016 yılında yapılmıştır.
4 NOLU YAPI: 120 BAŞ KAPALI SÜT SIĞIRI TESİSİ(AHIR) : Kargir yapı tarzında ve çelik konstrüksiyon çatı olarak inşa edilmiş tek katlı yapının inşaat alanı 2.329,29 m2 ve yapı sınıfı da 2/C'dir.Yapı 2016 yılında yapılmıştır.
5 NOLU YAPI:GÜBRE ÇUKURU: Betonarme yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı yapının inşaat alanı 420,00 m2 ve yapı sınıfı da 2/B'dir.Yapı ahıra eklentili olarak ve ahırın batı tarafında inşa edilmiştir.Yapı 2016 yılında yapılmıştır.
6 NOLU YAPI: SU DEPOSU: Betonarme yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı yapının inşaat alanı 12,96 m2 ve yapı sınıfı da 2/B'dir.Yapı yem deposunun batı tarafında inşa edilmiştir.Yapı 2016 yılında yapılmıştır.
7 NOLU YAPI: YEM DEPOSU: Betonarme yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı yapının inşaat alanı 148,71 m2 ve yapı sınıfı da 2/C'dir.Yapı arazinin doğu cephesinde inşa edilmiştir.Yapı 2016 yılında yapılmıştır.
8 NOLU YAPI:KABA YEM DEPOSU: Betonarme yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı yapının inşaat alanı 628,91 m2 ve yapı sınıfı da 2/C'dir.Yapı arazinin kuzey doğu köşesinde inşa edilmiştir.Yapı 2016 yılında yapılmıştır.
9 NOLU YAPI: SİLAJ ÇUKURU: Betonarme yapı tarzında inşa edilmiş tek katlı yapının inşaat alanı 182,00 m2 ve yapı sınıfı da 2/B'dir.Yapı arazinin kuzey doğu köşesinde inşa edilmiştir.Yapı 2016 yılında yapılmıştır.
10 NOLU YAPI:TEL ÖRGÜ: Taşınmazın çevresine 500,00 m.uzunluğunda kafes tel örgü çekilmiştir.Yapı sınıfı 1/A'dır.Tel örgü de 2016 yılında yapılmıştır.
Adresi : Aktaş Köyü, Köle Tepesi mevkii, 109 ada, 73 parsel-UŞAK
Yüzölçümü : 12.430,49 m2
İmar Durumu : Köy yerleşik alan dışında, Tarım il Müdürlüğünden izin alındığında %40 emsali var,yola cephesi var,yapı ruhsat kullanım izni var.
Kıymeti : 2.949.119,54 TL (Parsel ve üzerindeki 120 Büyükbaş Kapalı Süt Tesisi(Büyükbaş Hayvan Ahırı İşletmesi için Toplam 4.431.828,59 TL. Kıymet değeri biçilmiş olup, satış işleminin kayıtlı makine-teçhizatlardan ari olarak satışına karar verildiğinden toplam değer üzerinden 1.482.709,05 TL. Makine -Teçhizat değeri düşülerek satışa çıkarılmıştır. Arazi ve yapıların değeri şartnamede belirtilmiştir.)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği ve hacizler
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : Şeker Fabrikası yanı Adalet Sarayı 3.İcra Müdürlüğü önü-koridor-UŞAK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Uşak ili, Merkez İlçe,Fevziçakmak Mahallesi, 1908 ada, 12 parelde kayıtlı ana taşınmaz tapu kaydında 2.335,00 m2 alanlı Bahçeli Bir Adet Kargir Üç Katlı Bina Bir Adet Bodrumlu Kargir Dört Katlı Bina olarak gözükmekte olup, B Blok namlı bina, Bodrum+Zemin+ 3 Normal kat olmak üzere 5 kat olarak inşa edilmiştir.Binada konut nitelikli 15 bağımsız bölüm bulunmaktadır.Bina için Uşak Belediyesi tarafından 30.12.2018 tarih ve 15/47 sayılı Yapı Kullanma İzin belgesi düzenlenmiştir.Bu belgeden binanın 21 yaşında olduğu anlaşılmıştır.Binada asansör bulunmamakta ve meskende ısınma amaçlı doğalgaz bulunmaktadır.B Blok namlı binanın 2.katında ( Apartman giriş duvarında C blok yazmakta)satışı yapılacak olan (8) nolu bağımsız bölüm; mesken olarak kullanılmakta olup, ana taşınmazın kuzey doğu cephesinde yer almaktadır.Salon + 2 oda + mukfak +banyo+WC hacimlerinden oluşan taşınmaz 99,00 m2 alana sahiptir.Taşınmazın salon ve odalarında tabanlar ahşap parke döşeli, antre,mutfak,banyo,wc tabanları seramik döşeli,mutfak,banyo,wc duvarları fayans kaplı, salon ve odaların duvarları ince sıvalı ve su bazlı plastik boya ile boyalı , iç kapılar ve daire giriş kapısı ahşap kapı,pencereler PVC doğrama,bina giriş kapısı demir kapıdır.Uşak Sivaslı yoluna yürüme mesafesinde olup, okul,cami,market v.b.mekanlar yakınında yer almaktadır.Ulaşım,elektrik,su,haberleşme gibi imkanlardan yararlanır durumdadır.
Adresi : Fevziçakmak Mah.1908 ada, 12 parsel-Köykent Sitesi C Blok-UŞAK
Yüzölçümü : 99,00 m2
Arsa Payı : 4/96
İmar Durumu : Ayrık Nizamda 4 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 120.756,24 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : T.E.B.A.Ş.nin 1.derece ipoteği
1. Satış Günü : 13/01/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 07/02/2020 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Şeker Fabrikası yanı Adalet Sarayı 3.İcra Müdürlüğü önü-koridor-UŞAK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2988 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2019
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.