Üsküdar 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişikliği askıya çıktı!

Üsküdar 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişikliği askıya çıktı! Üsküdar 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişikliği askıya çıktı!

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye Mahallesi, 1335 Ada 172 Sayılı Parsele İlişkin Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 23.10.2019 tarihli ve E. 249745 sayılı yazısı ile, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Selimiye Mahallesi, 1335 ada 172 sayılı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği tekliflerinin Cumhurbaşkanlığı 1 No’lu Kararnamesi ve 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 9. Maddesi uyarınca NİP-39553 ve UİP-39554 plan işlem numaraları ile 23.10.2019 tarihinde tadilen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 06.11.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın