12 / 08 / 2022

Üsküdar 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği onaylandı!

Üsküdar 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği onaylandı!

Üsküdar İlçesi, 1310 ada, 76 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri teklifleri; Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 17.12.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı kararı ile onaylandı.Üsküdar İlçesi, 1310 ada, 76 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri onaylandı.

Üsküdar İlçesi, 1310 ada, 76 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri teklifleri; Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 17.12.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı kararı ile onaylandı.

İmar planı için tıklayın