Üsküdar Altunizade 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Üsküdar Altunizade 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 27 Ada 37, 38, 39 Ve 40 Nolu Parseller Ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 04 Haziran 2021 tarihli ve 1040905 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Altunizade Mahallesi, 27 Ada 37, 38, 39 ve 40 Nolu Parseller ve Bir Kısım Tescil Dışı Alana İlişkin NİP-34019206 plan işlem numaralı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-34628833 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 04 Haziran 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 11 Haziran 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın