Üsküdar Bulgurlu 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği onaylandı!

Üsküdar Bulgurlu 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği onaylandı! Üsküdar Bulgurlu 1/5000 ölçekli imar planı değişikliği onaylandı!

İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, 2792 Ada, 1 nolu  parsele  ilişkin  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı.İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Bulgurlu Mahallesi, 2792 Ada, 1 nolu  parsele  ilişkin  1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi Bakanlık Makamının 19.02.2020 tarih ve 52599 sayılı OLUR'ları ile 1 No'lu 28.11.2018 tarih ve 220297 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi uyarınca onaylandı.

Söz konusu planlar 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca 18.03.2020 tarihinden itibaren bir ay (1) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ve web sitesinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Üsküdar Belediye Başkanlığı ve İl Müdürlüğümüzde eş zamanlı olarak mesai saati başlangıcında askıya çıkartılmış olup, itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve İl Müdürlüğümüze yapılabilecektir.

İş bu imar planına ait askı ilan tutanağı tarafımızca 2 (iki)  nüsha düzenlenerek imza altına alındı.

İmar planı için tıklayın