28 / 06 / 2022

Üsküdar Ömürtepe Evleri'nde icradan satılık 13 villa!

Üsküdar Ömürtepe Evleri'nde icradan satılık 13 villa!

İstanbul İli Üsküdar İlçesi'nde yer alan Ömürtepe Evleri'ndeki 13 villa toplamda 11 milyon 250 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı.İstanbul İli Üsküdar İlçesi'nde yer alan Ömürtepe Evleri'ndeki 13 villa toplamda 11 milyon 250 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan taşınmazlar için ilk ihale tarihi 1 Aralık 2017 olarak belirlendi. 

Özellikleri : İstanbul İl, Üsküdar İlçe, 935 Ada No, 3 Parsel No, KANDİLLİ MAH. Mahalle/Mevkii, 11 Bağımsız Bölüm

İmar Durumu : Üsküdar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 09/02/2017 tarih ve 98901083-310.05/2017-421 sayılı yazısından, Üsküdar ilçesi, Kandilli Mahallesi, Mezarlık mevkii, 935 ada, 3 parsel sayılı yerin, 26/09/2016 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli, Üsküdar Boğaziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planında, 2.etapta; Kandilli Doğal Sit Alanında, kısmen H:9.50m (3 kat) irtifada, TAS:0.15 yapılanma koşulunda konut alanında, kısmen önemli alan sınırında, kısmen imar yolu alanında, kısmen enerji nakil hattı koruma kuşağında, kısmen de enerji nakil hattında kalmakta olduğu anlaşılmıştır.

13 adet 3 katlı kargir villa nitelikli ana taşınmaz;
Kandilli caddesinin (sahil yolu) 600 metre doğusunda, Küçüksu Parkının 500metre batısında, Adile Sultan Sarayının 500 metre güneydoğusunda yer alan, toplu taşıma, otobana yakın ve boğaz manzaralı 10 yıllık anataşınmaz, Ömürtepe Evleri adıyla anılmakta olup site bünyesinde, 13 adet villa, yüzme havuzu, yürüyüş parkurları, oyun alanları gibi sosyal donatı ile 24 saat güvenlik, açık ve kapalı otopark gibi hizmetler bulunmaktadır. Bölgede 2-3 katlı, dubleks mesken (villa) nitelikli yapılaşma yaygın olup kamu hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir.

Kıymeti : 11.250.000,00 TL

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/286 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/09/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.