Ütopya Turizm İnşaat'ın şirket payları yakın izleme pazarına alındı!

Ütopya Turizm İnşaat'ın şirket payları yakın izleme pazarına alındı!Ütopya Turizm İnşaat'ın Utopia World Hotel'in satışını gerçekleştirmesinin ardından Borsa İstanbul yönetimi tarafından, şirket payları yakın izleme pazarına alındı.


Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) şirket hisselerinin YİP'nda işlem görmesi hakkında açıklama yaptı. 

Ütopya Turizm İnşaat mülkiyetinde bulunan "Utopia World Hotel'in satış süreci Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. ile görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile birlikte 30 Mart 2021 tarihi itibariyle sona erdi. Şirket turizm sektörünün konjonktürel gelişmelere yüksek duyarlılığından ötürü bu sektördeki faaliyetlerine son verme kararı aldı. Finansal güce ulaşmamız ile birlikte geleceğe dönük hedeflerimiz üzerine yoğunlaşmış iken Borsa İstanbul'un Pazar değişikliği kararı ile karşılaşıldı. Uzun yıllar Alt yapı ve Üst yapı müteaahhitliği yapmış ve yapmaya devam edecektir. 

Şirketin güncel iş bitirme tutarı 1,2 Milyar TL'yi geçkin. Şirketin bir diğer faaliyet alanı enerji sektörüdür. Isparta Elektrik Üretim A.Ş. adıyla Isparta'da kurulu 4 MW Hidroelektrik santralini işleterek, YEKDEM( Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Mekanizması) kapsamında ürettiği elektriği satmakta. Enerji sektöründeki öngörülebilirlik nedeniyle büyüme odaklı olarak bu sektörde büyüme kararı alındı. 

Borsa İstanbul yönetimi tarafından,  şirkete ait otelin satış sürecinin tamamlandığına ilişkin 30 Mart 2021 tarihli kap açıklaması sonrasında şirket paylarının yakın izleme pazarına alındığı bilgisi ulaştı. 

Şirketin alt ve üst yapı müteahhitliği ile birlikte enerji alanındaki faaliyetleri devam etmekte. Şirket paylarına yatırım yapan yatırımcılar Borsa İstanbul'un Pazar değişikliği kararı ile birlikte ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır. 25 milyon TL sermayeli şirketin yüzde 40'ı halka açık olup kalan yüzde 60 pay mevcut şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve ailesine aittir ve aynı mağduriyeti kendileride yaşamakta. Borsa İstanbul tarafından benzer Pazar değişikliği işlemlerinde hiçbir uyarı yapılmadan ve pay sahiplerine, Pazar değişikliği dolayısı ile süre verilmeden bu karar alındı.

Şirketin; Utopia World Hotel'in satış süreci sonlanmadan yeni bir faaliyet girişiminde bulunması ve bunu kamuoyu ile paylaşması, sonrasında satış sürecinde yaşanacak bir olumsuzluk nedeniyle planlanan faaliyetin sekteye uğraması halinde gerçek yatırımcı mağduriyetine sebep olunacağı bilinciyle satış süreci sonlanmadan faaliyet planlarına ilişkin bir açıklamada bulunulmamıştır. 

Şirket, yatırımcılarımız ile aynı mağduriyeti yaşamakta. Borsa İstanbul tarafından alınan bu karar konusunda şirketin bir bilgisi olmadığını, şirkette tüm pay sahipleri ile eş zamanlı olarak bu kararı öğrendi ve şirketin yönetim kurulu bu kararın düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacak. 

Ütopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.Ş.'nin KAP açıklaması:
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan "Utopia World Hotel'in satış süreci Adalı Otelcilik Tur. Org. Tic. A.Ş. ile görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile birlikte 30.03.2021 tarihi itibariyle sona ermiştir. Şirketimiz turizm sektörünün konjonktürel gelişmelere yüksek duyarlılığından ötürü bu sektördeki faaliyetlerine son verme kararı almıştır. Bu satış sonucunda şirketimiz finansal olarak güçlü hale gelmiştir. Finansal güce ulaşmamız ile birlikte geleceğe dönük hedeflerimiz üzerine yoğunlaşmış iken Borsa İstanbul'un Pazar değişikliği kararı ile karşılaşmış bulunmaktayız.

Şirketimiz uzun yıllar Alt yapı ve Üst yapı müteaahhitliği yapmış ve yapmaya devam edecektir. Şirketimizin güncel iş bitirme tutarı 1,2 Milyar TL'yi geçkindir. Şirketimizin bir diğer faaliyet alanı enerji sektörüdür. Isparta Elektrik Üretim A.Ş. adıyla Isparta'da kurulu 4 MW Hidroelektrik santralini işleterek, YEKDEM( Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Mekanizması) kapsamında ürettiği elektriği satmaktadır. Enerji sektöründeki öngörülebilirlik nedeniyle büyüme odaklı olarak bu sektörde büyüme kararı almış bulunmaktayız.

Borsa İstanbul yönetimi tarafından,  şirketimize ait otel'in satış sürecinin tamamlandığına ilişkin 30.03.2021 tarihli kap açıklamamız sonrasında şirketimiz paylarının yakın izleme pazarına alındığı bilgisi tüm yatırımcılarımıza ve tarafımıza ulaşmıştır.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; şirketimizin alt ve üst yapı müteahhitliği ile birlikte enerji alanındaki faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca bu faaliyetlerimizin büyütülmesi için çalışmalarımız ve fırsat arayışımızda devam etmektedir. Şirketimize güvenerek şirketimiz paylarına yatırım yapan yatırımcılarımız Borsa İstanbul'un Pazar değişikliği kararı ile birlikte ciddi bir mağduriyet yaşamaktadır. Şirketimize gelen telefon ve e-postalardan bu açıkça görülebilmektedir. Bilinmeli ki, 25.000.000 TL sermayeli şirketimizin %40'ı halka açık olup kalan %60 pay  mevcut şirket Yönetim Kurulu Başkanımız ve ailesine aittir ve aynı mağduriyeti kendileride yaşamaktadırlar. Yakın dönemde Borsa İstanbul tarafından benzer Pazar değişikliği işlemlerinde Ana Pazar veya başka pazarlarda işlem gören şirketlerde olası Pazar değişikliğinden dolayı yatırımcı mağduriyeti oluşmaması adına şirketlere uyarılar yapılarak gerekli şartları yerine getirmeleri için süreler (sonrasında ek süreler) verilerek mağduriyet oluşmamasına özen gösterilerek zemin hazırlanmakta idi.  Ancak gelinen noktada hiçbir uyarı yapılmadan ve pay sahiplerine, Pazar değişikliği dolayısı ile süre verilmeden bu karar alınmıştır. Şirketimizin;  Utopia World Hotel'in satış süreci sonlanmadan yeni bir faaliyet girişiminde bulunması ve bunu kamuoyu ile paylaşması, sonrasında satış sürecinde yaşanacak bir olumsuzluk nedeniyle planlanan faaliyetin sekteye uğraması halinde gerçek yatırımcı mağduriyetine sebep olunacağı bilinciyle satış süreci sonlanmadan faaliyet planlarına ilişkin şirketimizce bir açıklamada bulunulmamıştır. Borsa İstanbul tarafından alınan Pazar değişikliği kararının erken alındığı ve Yatırımcı mağduriyetine sebep olduğu kanaatindeyiz.

Bu vesile ile tekrar belirtmek isteriz ki; şirketimiz, yatırımcılarımız ile aynı mağduriyeti yaşamaktadır. Borsa İstanbul tarafından alınan bu karar konusunda şirketimizin bir bilgisi olmadığını, şirketimizin de tüm pay sahipleri ile eş zamanlı olarak bu kararı öğrendiğini ve şirketimiz yönetim kurulunun bu kararın düzeltilmesi için her türlü girişimde bulunacağını belirtmek isteriz.  Yatırımcılarımızdan gelen yoğun sorular nedeniyle bu açıklamanın yapılması ihtiyacı doğmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.