04 / 07 / 2022

Uygar Peyzaj İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Şubesi açıldı!


Uygar Peyzaj İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Şubesi bugün Çekmeköy'de 19 milyon TL sermaye bedeli ile Yüksek Kırıcı tarafından açıldı.Uygar Peyzaj İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Şubesi bugün Çekmeköy'de 19 milyon TL sermaye bedeli ile Yüksek Kırıcı tarafından açıldı.

Uygar Peyzaj İnşaat Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu Şubesi konusu:
YURT İŞLETMECİLİĞİ a. Şirket, yurt içinde ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişiliklere, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerine aşağıda yazılı konularda yönetim ve danışmanlık hizmeti vermek, b. Türkiye cumhuriyeti kanunlarının izin verdiği ölçüde öğrencilere barınma ve öğrenci yurt hizmetleri vermek ve bu amaçla öğrenci yurdu, öğrenci apartı, öğrenci pansiyonu, öğrenci stüdyo dairesi inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, tahsis etmek, devir almak, devretmek, satın almak, satmak, bu hususlarla ilgili gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak; öğrencilerin beslenme ve sair ihtiyaçlarını teminen öğrenci eğitim merkezi, büfe, kantin, çay ocağı, kütüphane, yemekhane, kafeterya, lokanta, çamaşırhane ve benzeri tesisleri inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, tahsis etmek devir almak, devir etmek, satın almak, satmak, bu hususlarda ilgili gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak. c. Yurtiçi ve yurt dışı finansal kurumlardan, fon ve hibe kuruluşlarından mali ve proje finansman desteği sağlamak amacıyla danışmanlık hizmetleri vermek. d. Yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere teknik, ticari, idari konularda yönetim, danışmanlık ve enformasyon hizmetleri vermek. e. Kurulmuş veya kurulacak şirketlere etüt, denetim, organizasyon ve yönetim konularında ve toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı bir şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai konularında danışmaklık hizmetleri vermek. f. Her türlü hizmetin planlaması, geliştirilmesi, uygulanması, yönetimi, izlenmesi ve denetlenme hizmetleri vermek. g. Her türlü araç, makine, mal ve hizmetin üretilmesi, taşınması ve transferini amaçlayan tesislerin kurulması ve mevcut her türlü işletme, tesis ve kuruluşların yapılandırılması, kurulması ve işletilmesi. h. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet göstermekte olan sınai, ticari firmai şahıs, kurum, kuruluşların istekleri doğrultusunda firmaların durumları ve genel yapıları hakkında incemeler yapmak, şirket profilleri ve ticari faaliyet raporları hazırlamak, bu raporları ıisteyen yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara sunmak. i. Yurt içi ve yurt dışında bulunan kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere, sistem, organizasyon, iş akışı, işletmecilik, stratejik yönetim ve insan kaynakları konularında danışmanlık hizmetleri vermek ve bu işletmelerin teknolojik alt yapılarını kurmak, j. Ekonomi, yönetim, pazarlama, üretim, personel ile teknik ve bilimsel konularda araştırmalar yapmak, raporlar düzenlemek, bu bilgileri yurt içinde ve yurt dışında ilgili kişi ve kuruluşlara pazarlamak. k. Konularıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, distribütörlükler almak, vermek, taahhütlerde bulunmak, müteahhitlik hizmeti vermek. l. Şirket faaliyet konusu ile ilgili her türlü Özel kız ve erkek öğrenci yurtları açabilir müesseselik kurabilir işletebilir devir alabilir ve devredebilir. m. Pansiyonlar ile muhasebe, bilgisayar, daktilo, sekreterlik, yabancı dil kursları ve etüt merkezleri, yasaların izin verdiği her çeşit kurs ve eğitim merkezleri, açmak ve işletmek, seminerler düzenlemek, kurslara katılanlara ilgili mevzuata uygun olarak, ilgili bakanlıklarca uygun belgeleri ile gerekli izinleri alarak vermek. n. Konusu ile ilgili eğitim, öğretim, kültürel ve sosyal faaliyetler ile ilgili kitap dergi vb. yayınları basmak, bastırmak ve yayınlamak, her türlü labaratuvar malzemeleri video televizyon dizgi bant kayıt basım ve yayımını yapmak ve yaptırmak. o. Yurt yemekhanesinde yiyecek ve gıda hizmetlerinin verilmesi. TURİZM OTEL LOKANTA VE EĞLENCE YERLERİ a. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. b. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. c. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. d. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. e. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. f. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. g. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. h. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. i. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. j. Turistlere döviz ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.