Çukurova Balkon

Uzlaşma dava açma süresi!

Uzlaşma dava açma süresi! Uzlaşma dava açma süresi!

Uzlaşma talebinde bulunan vergi mükellefi, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi ziyaı cezası için ancak uzlaşma sağlanamazsa ya da temin edilemezse yargı yoluna başvurabiliyor. Uzlaşma sağlanamazsa dava açma süresi ne kadardır?


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Uzlaşma dava açma süresi!

Uzlaşma talebinde bulunan vergi mükellefi, uzlaşma talep ettiği vergi ve vergi ziyaı cezası için ancak uzlaşma sağlanamazsa ya da temin edilemezse yargı yoluna başvurabiliyor. Uzlaşma sağlanamazsa dava açma süresi ne kadardır?


Vergi uzlaşma dava açma süresi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan uzlaşma rehberinde yer alıyor.


Vergi mahkemelerinde dava açma

- Uzlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda mükellef, uzlaşmanın sağlanamadığını gösteren tutanağın tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde yetkili vergi mahkemesinde dava açabilir. Bu durumda dava açma süresi bitmiş veya 15 günden az kalmış ise, bu süre tutanağın tebliğinden itibaren 15 gün uzar.


- Aynı vergi ve vergi ziyaı cezası için uzlaşma talebinin yanı sıra dava da açılmışsa, dava, uzlaşma işleminin sonuca bağlanmasından önce vergi mahkemelerince incelenmez, herhangi bir nedenle incelenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır.


- Uzlaşmaya varılması halinde bu durum mahkemeye bildirilir ve davanın incelenmeden reddolunması sağlanır.


- Mükellefin daha önce hem dava açmış hem de uzlaşma talep etmiş olması halinde ise, uzlaşmanın sağlanamaması üzerine vergi dairesince uzlaşmanın gerçekleşmediği vergi mahkemesine bildirilir.Tarhiyat sonrası uzlaşma nasıl yapılır?